« 1Moj 16:9 1 Księga Mojżeszowa 16:10 1Moj 16:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPOpięć: „Wspłodzim płod siemię twe i będzie czyste a męskie w mocy”.
2.WUJEK.1923I zaś rzekł: Mnożąc rozmnożę nasienie twe, i nie będzie zliczone przez mnóstwo.
3.GDAŃSKA.1881Rzekł jej zaś Anioł Pański: Mnożąc rozmnożę nasienie twoje, iż nie będzie mogło być zliczone przez mnóstwo.
4.GDAŃSKA.2017Powiedział jej też Anioł PANA: Rozmnożę twoje potomstwo tak bardzo, że z powodu jego mnogości nie będzie go można policzyć.
5.NEUFELD.1863I rzekł do niéj aniół Wiekuistego: wielce pomnożę nasienie twoje, że nie będzie zliczonem, dla mnóstwa.
6.CYLKOWI rzekł do niej anioł Wiekuistego: "wielce rozmnożę potomstwo twoje, że nie będzie zliczoném dla mnóstwa."
7.KRUSZYŃSKII powiedział do niej anioł Boży: "Bardzo rozmnożę twoje potomstwo; nie będzie mogło być policzone wobec wielości.
8.MIESESAnioł Wiekuistego powiedział jej też: „Będę bardzo mnożył potomstwo twoje, iż nie da się zliczyć gwoli mnóstwu swemu”.
9.SPITZER.1937I rzekł do niej anioł Wiekuistego: – Bardzo rozmnożę potomstwo twe, że nie będzie zliczone dla mnogości.
10.TYSIĄCL.WYD5Po czym Anioł Pański oznajmił: Rozmnożę twoje potomstwo tak bardzo, że nie będzie można go policzyć.
11.BRYTYJKARzekł jeszcze do niej anioł Pański: Rozmnożę bardzo potomstwo twoje, tak iż z powodu mnogości nie będzie go można policzyć.
12.POZNAŃSKAI anioł Jahwe dodał jeszcze: - Bardzo pomnożę twoje potomstwo, tak że nie będzie można go policzyć.
13.WARSZ.PRASKAPonadto anioł Jahwe dodał: Twoi potomkowie będą tak liczni, że nikt nie zdoła ich porachować.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto anioł WIEKUISTEGO do niej powiedział: Wielce rozmnożę twoje potomstwo, tak, że nie będzie zliczone z powodu mnóstwa.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITObficie rozmnożę twoje potomstwo - zapowiedział jeszcze Anioł PANA. - Stanie się ono tak liczne, że trudno je będzie policzyć.