« 1Moj 16:12 1 Księga Mojżeszowa 16:13 1Moj 16:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI wezwała lepak Agar jimię boże, jenże jest k niej mowił „Ty, Panie Boże, jenżeś na mię weźrzał”, i rzekła jest: „Zaiste, widziałaśm tu to, csom pożądała widzieć”.
2.WUJEK.1923I nazwała imię Pana, który mówił do niéj: Ty Boże, któryś mię ujrzał; rzekła bowiem: Zaiste, tum widziała tył widzącego mię.
3.GDAŃSKA.1881I nazwała imię Pana, który mówił do niej: Tyś Bóg widzący mię; rzekła bowiem: Izalim tu nie widziała tyłu widzącego mię?
4.GDAŃSKA.2017I nazwała PANA, który mówił do niej: Ty jesteś Bogiem, który mnie widzi. Powiedziała bowiem: Czyż tu nie spoglądałem na tego, który widzi mnie?
5.NEUFELD.1863I nazwała imie Wiekuistego, który przemawiał do niéj: Ty jesteś Bogiem widzenia mojego, mówiła bowiem, czyliż także tutaj widziałam, po mojém widzeniu?
6.CYLKOWI nazwała imię Wiekuistego, który przemawiał do niej: "Tyś Bóg widzenia, bo mówiła: "Wszak i tu spoglądałam za Tym, który mnie widział."
7.KRUSZYŃSKII dała imię Bogu mówiącemu do niej: Tyś Bóg Widzący, bo powiedziała: "Czyż nie widziałam Boga za mną patrzącego?"
8.MIESESA ona wezwała Imienia Wiekuistego, który przemówił do niej, – „Ty jesteś Bogiem widzenia”, tem bowiem wyraziła: „Wszak tu widziałam w ponownem widzeniu [rōi].”
9.SPITZER.1937I wezwała imię Wiekuistego, który przemówił do niej: – Tyś jest Bóg zjawy, gdyż mówiła: – Czy widzę tu coś po zjawieniu?
10.TYSIĄCL.WYD5Hagar nazwała Pana przemawiającego do niej: Tyś Bóg Widzialny, bo mówiła: Czyż więc tu widziałam, potem jak mnie widział?
11.BRYTYJKAI nazwała Pana, który mówił do niej: Tyś Bóg, który mnie widzi, bo mówiła: Wszak oglądałam tutaj tego, który mnie widzi!
12.POZNAŃSKAA [Boga] Jahwe, który przemawiał do niej, Hagar nazwała: Tyś Bogiem Widzącym - bo mówiła: "Czyż nie widziałam tu Widzącego mnie?"
13.WARSZ.PRASKAWtedy [Hagar] tak odezwała się do Jahwe: Bóg [jest] wszystkowidzący, to znaczy: Bóg, który wejrzał na mnie. Po czym dodała: Czyż nie patrzyłam tu na Tego, który wejrzał na mnie?
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc nazwała Imię WIEKUISTEGO, który do niej przemawiał: Ty jesteś Bogiem widzenia; bo mówiła: Przecież i tu spoglądałam za Tym, który mnie widział.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas Hagar wyznała PANU, który przemówił do niej: Ty jesteś Bogiem patrzącym! Tak - stwierdziła. - Tu zobaczyłam Tego, który mnie widzi!