« 1Moj 16:6 1 Księga Mojżeszowa 16:7 1Moj 16:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPotem gdyż ją jest nalazł anjoł gospodzinow u studnicej, jeż to jest na ścieżce na puszczy [A]sur,
2.WUJEK.1923I gdy ją znalazł Aniół Pański u źródła wody w pustyni, które jest na drodze Sur na puszczy,
3.GDAŃSKA.1881I znalazł ją Anioł Pański u źródła wód na puszczy, nad źródłem, przy drodze Sur.
4.GDAŃSKA.2017I Anioł PANA znalazł ją u źródła wód na pustyni, u źródła przy drodze do Szur.
5.NEUFELD.1863I spotkał ją aniół Wiekuistego, nad źrzódłem wody w puszczy, nad źrzódłem na drodze do Szur.
6.CYLKOWI spotkał ją anioł Wiekuistego u źródła wód w pustyni, u źródła po drodze do Szur.
7.KRUSZYŃSKII spotkał ją anioł Boży przy źródle wód na pustyni, przy źródle na drodze do Szur.
8.MIESESWtedy anioł Wiekuistego spotkał ją u źródła wody na pustyni, u źródła na drodze do Szuru
9.SPITZER.1937A spotkał ją anioł Wiekuistego u źródła wód w pustyni, u źródła na drodze do Szur,
10.TYSIĄCL.WYD5Anioł Pański znalazł Hagar na pustyni u źródła przy drodze wiodącej do Szur
11.BRYTYJKAI znalazł ją anioł Pański przy źródle wód na pustyni, przy źródle na drodze do Szur,
12.POZNAŃSKAAnioł Jahwe, znalazłszy ją na pustyni przy źródle, na drodze do Szur,
13.WARSZ.PRASKAI oto anioł Jahwe spotkał Hagar na pustyni, koło pewnego źródła, przy drodze wiodącej do Szur.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I spotkał ją anioł WIEKUISTEGO u źródła wód na pustyni, u źródła przy drodze do Szur.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy, przy pewnym źródle leżącym obok drogi do Szur, znalazł ją Anioł PANA.