« 1Moj 16:7 1 Księga Mojżeszowa 16:8 1Moj 16:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPrzekł k niej: „Agar, służebnice Saraina, otkąd jidziesz a dokąd jidziesz?” A ona otpowiedziała: „Przed obliczym Saraj paniej mej uciekam”.
2.WUJEK.1923Rzekł do niej: Agar, sługo Sarai, zkąd idziesz? i dokąd idziesz? Która odpowiedziała: Od oblicza Sarai, paniéj mojéj ja uciekam.
3.GDAŃSKA.1881I rzekł: Agaro, służebnico Sarai, skąd idziesz? i dokąd idziesz? a ona odpowiedziała: Od oblicza Sarai, pani swej, ja uciekam.
4.GDAŃSKA.2017I zapytał: Hagar, służąco Saraj, skąd przyszłaś i dokąd idziesz? Ona odpowiedziała: Uciekam od swojej pani Saraj.
5.NEUFELD.1863I rzekł: Hagar, niewolnico Saraj, zkądże to przychodzisz? i dokąd idziesz? i rzekła, przed Saraj panią swoją ja uciekam.
6.CYLKOWI rzekł: "Hagaro, służebnico Saraj! zkąd przychodzisz i dokąd idziesz?" I rzekła: "przed Saraj, panią moją, uciekam."
7.KRUSZYŃSKII rzekł: "Agaro, sługo Saraj, skąd przychodzisz i dokąd idziesz?" I odpowiedziała: "Od Saraj, pani mojej, uciekam".
8.MIESESi rzekł: „Hagaro, służebnico Saraji, skąd przyszłaś i dokąd pójdziesz”? A ona rzekła: „Uciekam od pani mej Saraji.”
9.SPITZER.1937i rzekł: – Hagaro, służebnico Saraj! Skąd przybyłaś i dokąd pójdziesz? A ona rzekła: – Przed Saraj, władczynią moją, ja uciekłam.
10.TYSIĄCL.WYD5i zapytał: Hagar, niewolnico Saraj, skąd przyszłaś i dokąd idziesz? A ona odpowiedziała: Uciekłam od mojej pani, Saraj.
11.BRYTYJKAI rzekł: Hagar, niewolnico Saraj, skąd przychodzisz i dokąd idziesz? A ona odpowiedziała: Uciekłam przed panią moją Saraj.
12.POZNAŃSKAzapytał: - Hagar, niewolnico Saraj, skąd przybyłaś i dokąd idziesz? Ona odpowiedziała: - Uciekłam od swojej pani, Saraj.
13.WARSZ.PRASKAI zapytał ją: Hagar, niewolnico Saraj, skąd przychodzisz i dokąd idziesz? A ona odpowiedziała: Uciekłam od mojej pani, Saraj.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I powiedział: Hagaro, służebnico Saraj! Skąd przychodzisz i dokąd idziesz? Zatem rzekła: Uciekam przed Saraj, moją panią.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITHagar, służąco Saraj, skąd przychodzisz i dokąd idziesz? - zapytał Anioł. Uciekam od Saraj, mojej pani - odpowiedziała.