« 2Moj 37:9 2 Księga Mojżeszowa 37:10 2Moj 37:11 » 

1.ZOFII.UWSP.IJPUdziełał i stoł z drzewia setym wzdłużą dwu łoktu a na szyrzą łokieć, ❬ktory❭ miał wysokość połtora łokcia,
2.WUJEK.1923Uczynił i stół z drzewa Setym, wzdłuż na dwa łokcie, a w szerz na jeden łokieć, który miał wzwyż półtora łokcia.
3.GDAŃSKA.1881Przytem sprawił stół z drzewa sytym, dwa łokcie długość jego, i łokieć szerokość jego, a półtora łokcia wysokość jego.
4.GDAŃSKA.2017Zrobił też stół z drewna akacjowego, jego długość była na dwa łokcie, jego szerokość – na jeden łokieć, a wysokość – na półtora łokcia.
5.CYLKOWI sporządził stół z drzewa akacyowego, dwa łokcie długość jego, łokieć szerokość jego, a półtora łokcia wysokość jego.
6.KRUSZYŃSKIUczynił też stół z drzewa akacjowego; długość jego dwa łokcie, szerokość jeden łokieć, a wysokość jego łokieć i pół.
7.MIESESOn sporządził stół z drzewa akacjowego: dwa łokcie długości, łokcia szerokości, a półtora łokcia wysokości,
8.TYSIĄCL.WYD5Zrobił też z drewna akacjowego stół, którego długość wynosiła dwa łokcie, jego szerokość - jeden łokieć i jego wysokość - półtora łokcia.
9.BRYTYJKAZrobił też stół z drzewa akacjowego, dwa łokcie długi, łokieć szeroki i półtora łokcia wysoki,
10.POZNAŃSKAWykonał także stół z drzewa akacjowego długi na dwa łokcie, szeroki na jeden i wysoki na półtora łokcia.
11.WARSZ.PRASKAZrobił również stół z drewna akacjowego. Jego długość wynosiła dwa łokcie, szerokość jeden łokieć, a wysokość półtora łokcia.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Sporządził też stół z drzewa akacjowego; jego długość stanowiły dwa łokcie, jego szerokość to łokieć, a jego wysokość to półtora łokcia.
13.EIB.BIBLIA.2016Potem [Besalel] wykonał stół z drewna akacji. Mierzył on dwa łokcie długości, łokieć szerokości i półtora łokcia wysokości.