« 2Moj 37:10 2 Księga Mojżeszowa 37:11 2Moj 37:12 » 

1.ZOFII.UWSP.IJPi obłożył ji zło[te]tem przeczystym a udziełał jemu obrębę złotą około,
2.WUJEK.1923I powlókł go złotem co najczystszem i uczynił mu listwę złotą wkoło.
3.GDAŃSKA.1881I powlókł go złotem szczerem, i uczynił mu koronę złotą w około.
4.GDAŃSKA.2017I pokrył go szczerym złotem, i zrobił wokół niego złotą listwę.
5.CYLKOWI powlókł go złotem czystém, i uczynił doń wieniec złoty, w około.
6.KRUSZYŃSKIPowlókł go czystem złotem i wykonał naokoło niego wieniec złoty.
7.MIESESpowlókł go szczerem złotem, sporządził dlań brzeg ze złota dookoła:
8.TYSIĄCL.WYD5Pokrył go czystym złotem i uczynił na nim dokoła złoty wieniec.
9.BRYTYJKAi pokrył go szczerym złotem, i zrobił na nim dokoła złoty wieniec.
10.POZNAŃSKAPokrył go czystym złotem i zrobił wokół niego złotą listwę.
11.WARSZ.PRASKACały stół pokrył złotem i otoczył wieńcem również ze złota.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I powlókł go czystym złotem oraz zrobił do niego złoty wieniec, który miał być wokoło.
13.EIB.BIBLIA.2016Pokryto go szczerym złotem i obwiedziono złotą ramą.