« 2Moj 37:13 2 Księga Mojżeszowa 37:14 2Moj 37:15 » 

1.ZOFII.UWSP.IJPprzeciw koronie i przewlecze przez nie żerdzi, aby mogł stoł noszon być.
2.WUJEK.1923Przeciwko koronie: i wprawił w nie drążki, żeby mógł być noszony stół.
3.GDAŃSKA.1881Na przeciwko onej listwie były kolce, w które zawłaczano drążki do noszenia stołu.
4.GDAŃSKA.2017Naprzeciwko tej listwy były pierścienie, przez które przewleczono drążki do noszenia stołu.
5.CYLKOWPrzy listwie były pierścienie, jako osady dla drążków, dla unoszenia stołu.
6.KRUSZYŃSKIW pobliżu obwódki były pierścienie na przeprowadzenie drążków dla podnoszenia stołu.
7.MIESESPrzy listwie tej znajdowały się pierścienie te, jako osady dla drążków, ażeby nosić stół [zapomocą nich].
8.TYSIĄCL.WYD5Blisko listwy znajdowały się pierścienie przeznaczone na drążki, celem przenoszenia stołu.
9.BRYTYJKATuż przy listwie były te pierścienie jako uchwyty dla drążków do noszenia stołu.
10.POZNAŃSKAPierścienie były tuż przy obramowaniu i stanowiły uchwyty dla drążków do przenoszenia tego stołu.
11.WARSZ.PRASKAPierścienie były przymocowane do listwy. Wsuwało się w nie drążki do przenoszenia stołu.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pierścienie były przy listwie, jako osady dla drążków do unoszenia stołu.
13.EIB.BIBLIA.2016Przymocowane one były tuż przy listwie, jako gniazda dla drążków do noszenia stołu.