« 2Moj 37:16 2 Księga Mojżeszowa 37:17 2Moj 37:18 » 

1.ZOFII.UWSP.IJPI udziałał świecidlnik sklepany z przeczystego złota, z ktoregoż to pośrzodka cewi, czaszki, krążki a lilija pochodziły są,
2.WUJEK.1923Uczynił téż lichtarz kowany ze złota najczystszego, z którego słupca, pióra, czaszki, i gałki, i lilie pochodziły:
3.GDAŃSKA.1881Urobił też świecznik ze złota szczerego, z ciągnionego złota uczynił świecznik ten, słupiec jego, i pręty jego, czaszki jego, gałki jego, i kwiaty jego z tegoż były.
4.GDAŃSKA.2017Zrobił także świecznik ze szczerego złota. Wykuł ze złota ten świecznik. Jego podstawa, ramiona, kielichy, gałki i kwiaty były z tej samej bryły.
5.CYLKOWI zrobił świecznik ze złota szczerego; kutej roboty wykonał świecznik: słupiec jego, pręt, kielichy, gałki, i kwiaty jego - z niego wychodziły.
6.KRUSZYŃSKIWykonał też świecznik ze złota czystego: świecznik był zrobiony z kutego złota; jego podstawa, słupek, kielichy, jabłka i kwiaty były z tego samego.
7.MIESESSporządził świecznik ze szczerego złota, wykuwając sporządził ten świecznik, słupiec jego i ramiona jego; kielichy, gałki i kwiaty jego wychodziły z niego.
8.TYSIĄCL.WYD5Uczynił także świecznik z czystego złota, z tego samego złota wykuł ten świecznik wraz z jego podstawą i trzonem; jego kielichy oraz pąki i kwiaty były z tej samej bryły.
9.BRYTYJKAZrobił też świecznik ze szczerego złota. Jego podstawa, jego trzon, jego kielichy, gałki i kwiaty były wykute z jednej bryły.
10.POZNAŃSKAWykonał również świecznik ze szczerego złota. Był to świecznik wykuty, tak jego podstawa, jak i trzon. Kielichy, pąki i kwiaty tworzyły z nim jedną całość.
11.WARSZ.PRASKAZrobił świecznik ze szczerego złota. Świecznik, razem ze swoją podstawą i trzonem, był wykonany ze złota kutego. Z tego samego kawałka złota uczynił kielichy, pąki i kwiaty.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto zrobił ze szczerego złota świecznik. Wykonał ten świecznik kutą robotą jego podstawę, pręt, kielichy, gałki i jego kwiaty, które z niego wychodziły.
13.EIB.BIBLIA.2016Następnie zrobił świecznik. Wykuto go ze szczerego złota. W ten sposób wykonano podstawę świecznika, trzon, kielichy, pąki i kwiaty.