« 2Moj 37:18 2 Księga Mojżeszowa 37:19 2Moj 37:20 » 

1.ZOFII.UWSP.IJPtrzy czaszki ku orzechu podobne po wszech cewiach a krążcowie też pospołu i lilija, a trzy czaszki podobne ku orzechowi na cewi ❬drugiej❭, a krążcy pospołu i lilija. Rowne było działo sześci cewi, ktore pochodziły z pośrzodka świecidlnika.
2.WUJEK.1923Trzy czaszki na kształt orzecha, na każdem piórze, a gałki wespół i lilia: a trzy czaszki na kształt orzecha na piórze drugiem, a gałki wespół i lilie. Jednaka była robota sześci piór, które pochodziły z słupca lichtarzowego.
3.GDAŃSKA.1881Trzy czaszki na kształt orzecha migdałowego na pręcie jednym, także gałka i kwiat; i trzy czaszki na kształt orzecha migdałowego na pręcie drugim, także gałka i kwiat; tak było na wszystkich sześciu prętach wychodzących z świecznika.
4.GDAŃSKA.2017Trzy kielichy na kształt migdała na jednym ramieniu, także gałka i kwiat; i trzy kielichy na kształt migdała na drugim ramieniu, także gałka i kwiat. Tak było na wszystkich sześciu ramionach wychodzących ze świecznika.
5.CYLKOWTrzy kielichy kształtu kwiecia migdału na jedném ramieniu, z gałką i kwiatem, a trzy kielichy kształtu kwiecia migdału na drugiém ramieniu, z gałką i kwiatem: tak na sześciu ramionach wychodzących ze świecznika.
6.KRUSZYŃSKITrzy kielichy w formie kwiatów migdałowych na jednem ramieniu, jabłko i kwiat i trzy kielichy migdałowe z jabłkiem i kwiatem na drugiem ramieniu; tak było na sześciu ramionach wychodzących ze świecznika.
7.MIESEStrzy kielichy o kształcie migdałowego kwiecia na jednem ramieniu, oraz gałka i kwiat, i trzy kielichy o kształcie migdałowego kwiecia na drugiem ramieniu, oraz gałka i kwiat, – tak na sześciu tych ramionach, wychodzących ze świecznika.
8.TYSIĄCL.WYD5I znajdowały się na jednym ramieniu trzy kielichy w kształcie kwiatów migdałowca - pąk i kwiat, i trzy kielichy w kształcie kwiatów migdałowca na drugim ramieniu - pąk i kwiat. Tak [było] na sześciu ramionach wychodzących ze świecznika.
9.BRYTYJKATrzy kielichy w kształcie kwiatu migdałowego na jednym ramieniu, z gałką i kwiatem i znowu trzy kielichy w kształcie kwiatu migdałowego na drugim ramieniu z gałką i kwiatem. Tak było na sześciu ramionach, wychodzących ze świecznika.
10.POZNAŃSKATrzy kielichy w kształcie kwiatu migdałowego, jeden pąk i kwiat na jednym ramieniu, i podobne trzy kielichy w kształcie kwiecia migdałowego, jeden pąk i kwiat na ramieniu drugiego. Tak było na sześciu ramionach wychodzących ze świecznika.
11.WARSZ.PRASKANa jednym ramieniu znajdowały się trzy kielichy kwiatów migdałowych z pąkiem i kwiatami. Tak samo było na wszystkich sześciu ramionach, wychodzących ze świecznika.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Na jednym ramieniu były trzy kielichy w kształcie kwiatu migdału, z gałką i kwiatem, oraz na drugim ramieniu również trzy kielichy w kształcie kwiatu migdału, z gałką i kwiatem; tak było na sześciu ramionach, które wychodziły ze świecznika.
13.EIB.BIBLIA.2016Na każdym z sześciu ramion wychodzących z trzonu świecznika znajdowały się trzy kielichy w kształcie kwiatu migdałowca wraz z pąkiem i kwiatem.