« 1Tes 5:23 1 List do Tesaloniczan 5:24 1Tes 5:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wierny kto wezwał was, który też i wykona.
2.WUJEK.1923Wierny jest, który was wezwał, który téż uczyni.
3.RAKOW.NTWiernyć jest on który wzywa was, który też uczyni.
4.GDAŃSKA.1881Wiernyż jest ten, który was powołał, który też to uczyni,
5.GDAŃSKA.2017Wierny jest ten, który was powołuje; on też tego dokona.
6.JACZEWSKIBóg, który was powołał do siebie, jest nieomylny; on dotrzyma słowa.
7.SYMONWierny jest Bóg, który was wezwał: On też tego dokona.
8.MARIAWICIWierny jest Ten, Który was powołał, Który też i uczyni.
9.DĄBR.WUL.1973Wierny jest, który nas wezwał, on też tego dokona.
10.DĄBR.GR.1961Ten, który was wzywa, wierny jest; on też tego dokona.
11.TYSIĄCL.WYD5Wierny jest Ten, który was wzywa: On też tego dokona.
12.BRYTYJKAWierny jest ten, który was powołuje; On też tego dokona.
13.POZNAŃSKATen, który was wzywa, dochowuje wierności i dokona tego.
14.WARSZ.PRASKATen, który was powołał [do świętości], wierny jest; doprowadzi więc swoje dzieło do końca.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ten, który was powołuje jest wierny, On to też uczyni.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTen, który was powołuje, jest wierny, On też tego dokona.
17.TOR.PRZ.2023Wierny jest Ten, który was powołuje, który i tego dokona.