« 1Tes 5:4 1 List do Tesaloniczan 5:5 1Tes 5:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo wszytcy wy synowie światła jesteście, i synowie dnia.
2.WUJEK.1923Albowiem wszyscy wy jesteście synowie światłości i synowie dnia: nie jesteśmy nocy ani ciemności.
3.RAKOW.NTWszyscy wy synowie światłości jesteście, i synowie dnia; nie jesteśmy nocy ani ciemności.
4.GDAŃSKA.1881Wszyscy wy jesteście synowie światłości i synowie dnia; nie jesteśmy synowie nocy ani ciemności.
5.GDAŃSKA.2017Wy wszyscy jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności.
6.JACZEWSKIWszyscy my jesteśmy dziećmi światłości i dnia, nie zaś ciemności i nocy:
7.SYMONbo wszyscy wy jesteście synami światłości, i synami dnia: my nie należymy do nocy, ani do ciemności.
8.MARIAWICIBo wy wszyscy jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy (synami) nocy, ani ciemności,
9.DĄBR.WUL.1973albowiem wy wszyscy jesteście dziećmi światła i dziećmi dnia, nie nocy ani ciemności.
10.DĄBR.GR.1961Tak, wszyscy jesteście dziećmi światłości i dziećmi dnia; nie należymy do nocy ani do mroku.
11.TYSIĄCL.WYD5Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności.
12.BRYTYJKAWy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności.
13.POZNAŃSKAWy wszyscy bowiem jesteście synami dnia i światłości. Nie należymy więc ani do nocy, ani do ciemności.
14.WARSZ.PRASKAWszyscy bowiem jesteście dziećmi światłości i dnia. Nie pozostajemy pod władzą nocy ani ciemności.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż wy wszyscy jesteście dziećmi światła i dziećmi dnia; nie jesteśmy dziećmi nocy, ani ciemności.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWy wszyscy jesteście synami światła i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności.
17.TOR.PRZ.2023Wy wszyscy jesteście synami światłości i synami dnia; nie jesteśmy synami nocy ani ciemności.