« Psal 66:11 Księga Psalmów 66:12 Psal 66:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(65:10b) położył jeś lud na głowach naszych. (65:11) Szli jesmy przez ogień i przez wodę i wwiodł jeś nas w ochłodzenie.
2.PS.PUŁAWSKI(65:10b) postawiłeś ludzie na głowy nasze. (65:11) Szlismy przez ogień i wodę i wywiodłeś nas w ochłodzenie.
3.WUJEK.1923Wsadziłeś ludzie na głowy nasze: przeszliśmy przez ogień i przez wodę: i wywiodłeś nas na ochłodę.
4.GDAŃSKA.1881Wsadziłeś człowieka na głowę naszę; weszliśmy byli w ogień i w wodę, wszakżeś nas wywiódł na ochłodę.
5.GDAŃSKA.2017Pozwoliłeś ludziom deptać nam po głowach, przeszliśmy przez ogień i wodę, ale nas wyprowadziłeś na miejsce obfitości.
6.GÖTZE.1937Pozwoliłeś ludziom przejeżdżać po głowie naszej; weszliśmy byli w ogień i wodę, ale Ty wywiodłeś nas na wolność.
7.CYLKOWUstanowiłeś człowieka głową naszą, popadliśmy w ogień i w wodę, ale wywiodłeś nas do pełni szczęścia.
8.KRUSZYŃSKIWsadziłeś człowieka na głowę naszą, szliśmy przez ogień i przez wodę, i wyprowadziłeś nas ku ochłodzie.
9.ASZKENAZY(66:13) Wsadziłeś człeka na naszą głowę, ginęliśmy w ogniu i we wodzie a wyprowadzisz nas ku pełni.
10.SZERUDAPędziłeś ludzi po głowie naszej, szliśmy przez ogień i wodę, lecz wyprowadziłeś nas na wolność.
11.TYSIĄCL.WYD1(65:12) kazałeś ludziom deptać nasze głowy; przeszliśmy przez ogień i wodę: ale nam zesłałeś wytchnienie.
12.TYSIĄCL.WYD5kazałeś ludziom deptać nam po głowach; przeszliśmy przez ogień i wodę, ale wyprowadziłeś nas ku pomyślności.
13.BRYTYJKAPozwoliłeś ludziom tratować po głowach naszych, Szliśmy przez ogień i wodę, Lecz wyprowadziłeś nas na wolność.
14.POZNAŃSKApozwoliłeś ludziom deptać po naszych głowach, musieliśmy przechodzić przez ogień i wodę - ale [wreszcie] wywiodłeś nas na wolność.
15.WARSZ.PRASKADopuściłeś, że inni deptali nam po głowach. Musieliśmy przechodzić przez ogień i wodę, lecz ostatecznie dałeś nam wolność.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Człowieka ustanowiłeś naszą głową; upadliśmy w ogień i wodę, lecz nas wyprowadziłeś do pełni szczęścia.
17.EIB.BIBLIA.2016Pozwoliłeś człowiekowi deptać nam po głowach - Szliśmy przez ogień i wodę, Lecz w końcu wyprowadziłeś nas na szeroką przestrzeń.