« Psal 66:7 Księga Psalmów 66:8 Psal 66:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(65:7) Błogosławcie, poganowie, Boga naszego i słyszący czyńcie głos chwały jego,
2.PS.PUŁAWSKI(65:7) Błogosławcie, pogani, Boga naszego i usłyszony uczyńcie głos chwały jego,
3.WUJEK.1923Błogosławcie narodowie Boga naszego: a dajcie słyszeć głos chwały jego.
4.GDAŃSKA.1881Błogosławcież narody Boga naszego, i ogłaszajcie głos chwały jego.
5.GDAŃSKA.2017Błogosławcie, narody, naszego Boga i rozgłaszajcie jego chwałę.
6.GÖTZE.1937Uwielbiajcie, narody, Boga naszego; a dajcie słyszeć głos chwały Jego,
7.CYLKOWUwielbiajcie ludy Pana naszego i głoście sławę Jego.
8.KRUSZYŃSKIBłogosławcie narody Boga naszego i ogłaszajcie głos chwały Jego.
9.ASZKENAZY(66:9) Błogosławcie ludy naszego Boga i rozbrzmiewajcie głosem Jego chwały!
10.SZERUDABłogosławcie, narody, Boga naszego i śpiewajcie głośno na chwałę Jego!
11.TYSIĄCL.WYD1(65:8) Błogosławcie ludy naszemu Bogu i głoście sławę Jego chwały,
12.TYSIĄCL.WYD5Błogosławcie, ludy, naszemu Bogu i rozgłaszajcie Jego chwałę,
13.BRYTYJKABłogosławcie, narody, Boga naszego I ogłaszajcie głośno chwałę jego!
14.POZNAŃSKABłogosławcie, narody, Boga naszego, rozgłaszajcie chwałę Jego!
15.WARSZ.PRASKAWysławiajcie Boga naszego, wszystkie narody, niech głośno rozbrzmiewa Jego chwała.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ludy, uwielbijcie naszego Boga i głoście Jego chwałę.
17.EIB.BIBLIA.2016Narody, błogosławcie naszego Boga! Niech zabrzmi pochwalna pieśń na Jego cześć!