« Joz 5:15 Księga Jozuego 6:1 Joz 6:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPAle Jerycho było zawarto i grodzono prze strach synow israhelskich, że niżadny nie śmiał wynić i wnić.
2.WUJEK.1923A Jerycho zamknione było, i opatrzone dla bojaźni synów Izraelowych, i żaden wyniść nie śmiał albo wniść.
3.GDAŃSKA.1881A Jerycho było zamknione, i opatrzone przed synami Izraelskimi, i nikt z niego nie wychodził, ani do niego wchodził.
4.GDAŃSKA.2017A Jerycho było szczelnie zamknięte z powodu synów Izraela. Nikt z niego nie wychodził i nikt do niego nie wchodził.
5.CYLKOWJerycho zaś zamknęło się i było zamknięte przed synami Israela. Nikt nie wychodził ani wchodził.
6.KRUSZYŃSKIA Jerycho zamknęło się i było zamknięte wobec synów Izraela. Nikt nie wychodził i nikt nie wchodził.
7.TYSIĄCL.WYD5Jerycho było silnie umocnione i zamknięte przed Izraelitami. Nikt nie wychodził ani nie wchodził.
8.BRYTYJKAJerycho zaś było zewnątrz i wewnątrz zamknięte przed synami izraelskimi. Nikt nie mógł ani wyjść, ani wejść.
9.POZNAŃSKAJerycho było obwarowane i zamknięte przed Izraelitami, tak że nikt z niego nie wychodził ani też do niego nie wchodził.
10.WARSZ.PRASKAJerycho było umocnione, a jego bramy zamknięte przed synami Izraela. Nikt nie mógł z miasta wyjść ani do niego wejść.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Jerycho się zaryglowało i było zamknięte przed synami Israela. Nikt nie wychodził, ani nie wchodził.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITNa wieść o nadciągających Izraelitach Jerycho całkowicie zamknęło swe podwoje. Nikt nie mógł wyjść z miasta ani do niego wejść.