« Joz 6:9 Księga Jozuego 6:10 Joz 6:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPBo był przykazał Jozue ludu rzekąc: „Nie będziecie wołać ani będzie słyszan głos wasz, ani żadna rzecz z ust waszych wynidzie, dojąd nie przydzie dzień, w ktoryż to wam powiem: Wołajcie a krzyczcie”.
2.WUJEK.1923A przykazał był Jozue ludowi, mówiąc: Nie będziecie wołać, ani usłyszan będzie głos wasz, ani żadna mowa z ust waszych nie wynidzie, aż przyjdzie dzień, którego wam rzekę: Wołajcie, a krzyczcie.
3.GDAŃSKA.1881A ludowi przykazał Jozue, mówiąc: Nie będziecie wołać, ani będzie słyszan głos wasz, ani wynijdzie z ust waszych słowo, aż do dnia, którego wam rzekę: Wołajcie; i uczynicie okrzyk.
4.GDAŃSKA.2017A Jozue nakazał ludowi: Nie krzyczcie, niech nie będzie słychać waszego głosu ani niech żadne słowo nie wyjdzie z waszych ust aż do dnia, w którym wam powiem: Wznieście okrzyk! Wtedy wydacie okrzyk.
5.CYLKOWI nakazał Jozue ludowi, i rzekł: Nie podnoście okrzyku wojennego, a nie czyńcie wrzawy, a niechaj nie wyjdzie żadne słowo z ust waszych, aż do czasu gdy wam powiem, abyście podnieśli okrzyk wojenny; a wtedy możecie okrzyki wydawać.
6.KRUSZYŃSKIA Jozue rozkazał ludowi, mówiąc: "Nie będziecie krzyczeli, ani nie będzie słyszany wasz głos, ani też wyjdzie słowo z ust waszych, aż do dnia, gdy ja powiem wam: Krzyczcie! Tedy wydacie okrzyk".
7.TYSIĄCL.WYD5A Jozue dał ludowi polecenie: Nie wznoście okrzyku, niech nie usłyszą głosu waszego i niech żadne słowo nie wyjdzie z ust waszych aż do dnia, gdy wam powiem: Wznieście okrzyk wojenny! I wtedy go wzniesiecie.
8.BRYTYJKALudowi zaś Jozue przykazał: Nie wznoście okrzyku bojowego i nie podnoście swego głosu, i niech z waszych ust nie wyjdzie słowo aż do dnia, kiedy wam powiem: Wznieście okrzyk bojowy. Wtedy wzniesiecie okrzyk bojowy.
9.POZNAŃSKALudowi zaś wydał Jozue następujące polecenie: "Nie krzyczcie i niech nie będzie słychać głosu waszego, ani też niech żadne słowo nie wyjdzie z ust waszych aż do dnia, w którym wam powiem: Podnieście okrzyk wojenny! Wtedy [dopiero] wołać będziecie".
10.WARSZ.PRASKAJozue wydał ludowi taki rozkaz: Nie wolno wam podnosić żadnego krzyku, nikt nie może usłyszeć waszego głosu. Żadne słowo nie może wyjść z waszych ust, dopóki wam nie wydam polecenia, byście krzyczeli. Dopiero wtedy podniesiecie krzyk.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I Jezus, syn Nuna, nakazał ludowi, mówiąc: Nie podnoście wojennego okrzyku, ani nie czyńcie wrzawy; niech żadne słowo nie wyjdzie z waszych ust, aż do czasu kiedy wam powiem, byście podnieśli wojenny okrzyk; wtedy możecie wydawać okrzyki.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITJozue wydał też wojsku taki rozkaz: Nie wznoście okrzyków wojennych i nie wydawajcie głosu! Niech z waszych ust nie wyjdzie żadne słowo aż do dnia, w którym powiem: Wznieście okrzyk! Wtedy go wzniesiecie.