« Joz 6:14 Księga Jozuego 6:15 Joz 6:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPAle siodmego dnia na dniu powstali i obchodzili miasto, jakoż ujednali byli, siedmkroć.
2.WUJEK.1923A dnia siódmego wstawszy rano, obeszli miasto jako sporządzono było, siedmkroć.
3.GDAŃSKA.1881Ale dnia siódmego wstali rano na świtaniu, i obeszli miasto tymże sposobem siedem kroć; tylko dnia tego obeszli miasto siedem kroć.
4.GDAŃSKA.2017Lecz dnia siódmego wstali rano o świcie i okrążyli miasto w ten sam sposób siedem razy. Tylko tego dnia okrążyli miasto siedem razy.
5.CYLKOWAle dnia siódmego wyruszyli rano z wzejściem zorzy porannej i okrążyli miasto zwykłym porządkiem siedmiokrotnie; tylko dnia tego okrążyli miasto siedmiokrotnie.
6.KRUSZYŃSKIDnia siódmego zaś wstali o wschodzie jutrzni i okrążyli miasto jak zwykle siedmiokrotnie.
7.TYSIĄCL.WYD5Siódmego dnia wstali rano wraz z zorzą poranną i okrążyli miasto siedmiokrotnie w ustalony sposób; tylko tego dnia okrążyli miasto siedem razy.
8.BRYTYJKAAle siódmego dnia wstali wcześnie, gdy wzeszła zorza poranna, i obeszli miasto w ten sam sposób, lecz siedem razy. Tylko tego dnia obeszli miasto siedem razy.
9.POZNAŃSKASiódmego dnia powstawszy o świtaniu okrążono w ten sam sposób miasto siedem razy. Tylko w tym dniu okrążyli miasto siedem razy.
10.WARSZ.PRASKASiódmego dnia wstali o wschodzie słońca i okrążyli miasto w ten sposób siedem razy. Tylko tego dnia okrążyli je siedem razy.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A siódmego dnia rano, wraz z wzejściem zorzy porannej, wyruszyli i zwykłym porządkiem siedmiokrotnie okrążyli miasto; tylko tego dnia siedmiokrotnie okrążyli miasto.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITSiódmego dnia natomiast wstali wcześnie o świcie i obeszli miasto podobnie jak wcześniej, z tym że siedem razy. Tylko w tym dniu obeszli je siedem razy.