« Joz 6:1 Księga Jozuego 6:2 Joz 6:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI powie Pan ku Jozue: „Tociem dał w twą rękę Jerycho i krole jego, i wszytki silne męże.
2.WUJEK.1923I rzekł Pan do Jozuego: Otom dał w ręce twe Jerycho i króla jego i wszystkie męże mocne.
3.GDAŃSKA.1881Tedy rzekł Pan do Jozuego: Otom dał w ręce twoje Jerycho, i króla jego, i możne wojska jego.
4.GDAŃSKA.2017Wtedy PAN powiedział do Jozuego: Oto dałem w twoje ręce Jerycho, jego króla i jego dzielnych wojowników.
5.CYLKOWI rzekł Wiekuisty do Jozuego: Oto podam w rękę twą Jerycho wraz z jego królem i rycerzami dzielnymi.
6.KRUSZYŃSKII rzekł Bóg do Jozuego: "Patrz, dałem w twoje ręce Jerycho i króla jego, rycerzów walecznych.
7.TYSIĄCL.WYD5I rzekł Pan do Jozuego: Spójrz, Ja daję w twoje ręce Jerycho wraz z jego królem i dzielnymi wojownikami.
8.BRYTYJKAWtedy Pan rzekł do Jozuego: Oto oddaję w twoje ręce Jerycho, jego króla i wszystkich jego wojowników.
9.POZNAŃSKAI rzekł Jahwe do Jozuego: - Oto daję w ręce twoje Jerycho wraz z jego królem i silnym wojskiem.
10.WARSZ.PRASKAI powiedział Jahwe do Jozuego: Oto wydaję dziś w twoje ręce Jerycho razem z jego królem i wojownikami.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A WIEKUISTY powiedział do Jezusa, syna Nuna: Oto poddam w twą rękę Jerycho, wraz z jego królem oraz dzielnymi rycerzami.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN tymczasem powiedział do Jozuego: Spójrz! Wydaję w twoje ręce tych mężnych wojowników, Jerycho i jego króla.