« Joz 6:19 Księga Jozuego 6:20 Joz 6:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPrzetoż gdyż wszystek lud wzwoła a trąby zabrznią, a ten brzęk przydzie w uszy wszego mnostwa, natychmiast mury się przewrociły i wszedł każdy mieścem, przeciw jemuż stał, i odzierżeli miasto,
2.WUJEK.1923Gdy tedy wszystek lud krzyczał, a w trąby trąbiono, skoro w uszach mnóstwa głos i trąbienie zabrzmiało, natychmiast mury upadły: i wszedł każdy przez miejsce, które przeciw niemu było, i wzięli miasto.
3.GDAŃSKA.1881Tedy krzyczał lud, gdy zatrąbiono w trąby, albowiem gdy usłyszał lud głos trąb, krzyczał i lud wielkim głosem, i upadł mur na miejscu swem, i wszedł lud do miasta, każdy przeciw miejscu, gdzie stał, i wzięli miasto;
4.GDAŃSKA.2017Wtedy lud wydał okrzyk, gdy zadęto w trąby. A kiedy lud usłyszał dźwięk trąb i wydał potężny okrzyk, runęły mury, a lud wszedł do miasta, każdy prosto przed siebie, i zdobyli miasto;
5.CYLKOWI tak podniósł lud okrzyk wojenny gdy uderzono w trąby. Skoro bowiem usłyszał lud odgłos trąb, podniósł lud gromki okrzyk wojenny. A wtedy runął mur na miejscu swojem, lud zaś wkroczył do miasta, każdy wprost przed siebie; i tak zdobyli miasto.
6.KRUSZYŃSKINaród podniósł krzyk i trąbiono w trąby. A gdy naród usłyszał głos trąby, podniósł naród wielki okrzyk wojenny, runął mur na swoim miejscu, a naród wszedł do miasta, każdy wprost przed siebie i zdobyli miasto.
7.TYSIĄCL.WYD5Lud wzniósł okrzyk wojenny i zagrano na trąbach. Skoro tylko lud usłyszał dźwięk trąb, wzniósł gromki okrzyk wojenny i mury rozpadły się na miejscu. A lud wpadł do miasta, każdy wprost przed siebie, i tak zajęli miasto.
8.BRYTYJKAWtedy lud wzniósł okrzyk bojowy i zatrąbili na trąbach. A gdy lud usłyszał głos trąb, wzniósł potężny okrzyk bojowy i mur rozpadł się w miejscu, lud zaś wkroczył do miasta, każdy prosto przed siebie i zdobyli miasto.
9.POZNAŃSKALud podniósł okrzyk wojenny i zabrzmiały trąby. A kiedy lud usłyszał dźwięk trąb, podniósł potężny okrzyk. Wtedy rozpadły się mury miasta, a ludzie wtargnęli do niego, każdy prosto przed siebie. I zajęli miasto.
10.WARSZ.PRASKALudzie zaczęli wznosić okrzyki, a kapłani zadęli w trąby. Kiedy ludzie usłyszeli głos trąb, zaczęli wykrzykiwać bardzo głośno. Wtedy rozsypały się mury, a ludzie ruszyli, każdy prosto przed siebie. Dostawszy się do miasta,
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc kiedy zadęto w trąby, lud podniósł wojenny okrzyk. Bo kiedy lud usłyszy odgłos trąb miał podnieść wojenny okrzyk. A wtedy, runął na swoim miejscu mur, zaś lud wkroczył do miasta, każdy wprost przed siebie; i tak zdobyli miasto.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITWojsko wzniosło więc okrzyk! Zagrały rogi! Lud usłyszał dźwięk. Wzniósł potężny głos! Mur padł! Wojownicy ruszyli przed siebie - i zdobyli miasto!