« Iza 18:5 Księga Izajasza 18:6 Iza 18:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A ostawione będą pospołu ptastwu górnemu i bestyom ziemie: a przez wszystko lato będą na nich ptacy, i wszystkie bestye ziemie na nich zimować będą.
2.GDAŃSKA.1881I będą zostawione wszystkie wespół ptastwu na górach i zwierzętom ziemskim; i będzie na nich przez lato ptastwo, a wszelaki zwierz ziemski na nich zimować będzie.
3.GDAŃSKA.2017I będą pozostawione wszystkie razem ptakom górskim i zwierzętom polnym. Ptaki spędzą na nich lato, a wszystkie zwierzęta polne na nich przezimują.
4.CYLKOWZostawieni będą wespół ptactwu gór, i zwierzynie ziemi, i przepędzi na nich lato ptak drapieżny, a wszystka zwierzyna ziemi zimować na nich będzie.
5.TYSIĄCL.WYD5Wszyscy razem pozostaną dla górskich ptaków drapieżnych i dla dzikich zwierząt na ziemi. Drapieżne ptaki na nich żerować będą latem, a wszystka dzika zwierzyna na nich przezimuje.
6.BRYTYJKAi pozostawi razem drapieżnym ptakom górskim i zwierzętom polnym, aby drapieżne ptaki spędziły tam lato, a wszystkie zwierzęta polne tam przezimowały.
7.POZNAŃSKAI będą pozostawione razem sępom górskim i dzikim zwierzętom. Ptaki drapieżne spędzą na nich lato, wszystkie dzikie zwierzęta na nich przezimują.
8.WARSZ.PRASKAI będą pozostawione na żer dla górskiego ptactwa i dla różnych drapieżników polnych. Ptactwo żywić się będzie nimi przez lato a wszystkie drapieżniki polne - przez zimę.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Razem będą pozostawieni ptactwu gór oraz zwierzynie ziemi; ptak drapieżny spędzi na nich lato, a cała zwierzyna ziemi będzie na nich zimować.
10.EIB.BIBLIA.2016Pozostawione będą wszystkie drapieżnym ptakom górskim oraz polnym zwierzętom, aby drapieżne ptaki spędziły na nich lato, a wszystkie zwierzęta polne zimę.