« Heb 10:39 List do Hebrajczyków 11:1 Heb 11:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(11:6) Jest lepak wiara (onych rzeczy) których się nadziewamy podłoga, okazanie niewidomych.
2.WUJEK.1923A wiara jest gruntem rzeczy tych, których się spodziewamy, wywodem rzeczy niewidzianych.
3.RAKOW.NTA jestci wiara rzeczy spodziewanych podstacią, dowodem spraw niewidzianych.
4.GDAŃSKA.1881A wiara jest gruntem tych rzeczy, których się spodziewamy i dowodem rzeczy niewidzialnych.
5.GDAŃSKA.2017A wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy, i dowodem tego, czego nie widzimy.
6.JACZEWSKIWiara jest uznaniem za prawdę tego, czego się spodziewamy; jest to byt, który pod nasze zmysły nie podpada.
7.SYMONA wiara jest podstawą rzeczy, których się spodziewamy, przekonaniem o prawdzie tego, czego się nie widzi.
8.MARIAWICIA wiara jest istotą tych rzeczy, których się spodziewamy, wykazaniem rzeczy niewidzialnych.
9.DĄBR.WUL.1973A wiara jest podstawą tych rzeczy, których się spodziewamy, przeświadczeniem o prawdzie tego, czego się nie widzi.
10.DĄBR.GR.1961A wiara jest podstawą tych rzeczy, których się spodziewamy, przeświadczeniem o prawdzie tego, czego się nie widzi.
11.TYSIĄCL.WYD5Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy.
12.BRYTYJKAA wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy.
13.POZNAŃSKAWiara jest mocnym przekonaniem, że istnieje to, czego się spodziewamy, jest świadectwem o wydarzeniach, których nie widzimy.
14.WARSZ.PRASKAWierzyć zaś – to znaczy być pewnym, że się otrzyma to, czego się oczekuje; to znaczy być przekonanym o rzeczywistym istnieniu tego, czego się nie widzi.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś wiara jest bazą tego, w czym pokładamy nadzieję, dowodem rzeczy niewidzialnych.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWiara jest podstawą spełnienia się tego wszystkiego, co jest treścią nadziei; przekonaniem o prawdziwości tego, co niewidzialne.
17.TOR.PRZ.Wiara więc jest istotą tego, w czym pokładamy nadzieję, przekonaniem o rzeczach, których nie widzimy;