« Heb 11:9 List do Hebrajczyków 11:10 Heb 11:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(11:15) Bo oczekawał miasta mającego fundamenty, którego rzemieśnikiem i budowniczem (sam) Bóg.
2.WUJEK.1923Albowiem oczekiwał miasta fundamenty mającego, którego rzemieślnik i budownik Bóg.
3.RAKOW.NTAbowiem oczekawał onego grunty mającego miasta, którego sprawca i budownik jest Bóg.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem oczekiwał miasta mającego grunty, którego sprawcą i budownikiem jest Bóg.
5.GDAŃSKA.2017Oczekiwał bowiem miasta mającego fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg.
6.JACZEWSKIoczekując na miasto stałe, którego budowniczym i twórcą jest Bóg.
7.SYMONoczekiwał bowiem miasta, mającego fundamenty, którego twórcą i budowniczym jest Bóg.
8.MARIAWICIAlbowiem oczekiwał Miasta mającego fundamenty, którego sprawcą i budownikiem jest Bóg.
9.DĄBR.WUL.1973Oczekiwał bowiem miasta wzniesionego na fundamentach, którego budowniczym i twórcą był sam Bóg.
10.DĄBR.GR.1961Oczekiwał bowiem miasta wzniesionego na fundamentach, którego budowniczym i twórcą – sam Bóg.
11.TYSIĄCL.WYD5Oczekiwał bowiem miasta zbudowanego na silnych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest sam Bóg.
12.BRYTYJKAOczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg.
13.POZNAŃSKAOczekiwał bowiem miasta o stałych fundamentach, które Bóg miał zaplanować i zbudować.
14.WARSZ.PRASKAOczekiwał bowiem na osiedlenie się w mieście o niewzruszonych fundamentach, w mieście, którego budowniczym i twórcą jest sam Bóg.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż oczekiwał na ojczyznę mającą podwaliny, której twórcą i budowniczym jest Bóg.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCzekał bowiem na miasto o stałych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest Bóg.
17.TOR.PRZ.Bo oczekiwał miasta mającego fundamenty, którego architektem i budowniczym jest Bóg.