« Heb 11:11 List do Hebrajczyków 11:12 Heb 11:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(11:17) Dla tego też od jednego, i to zmartwiałego, zrodzili się jako gwiazdy niebieskie mnóstwem, i jako piasek przy brzegu morskiem nie zliczony.
2.WUJEK.1923Przetóż i z jednego narodziło się, (a to z obumarłego), w liczbie jako gwiazd niebieskich i jako piasku niezliczonego, który jest na brzegu morskim.
3.RAKOW.NTPrzeto też z jednego, narodziło się potomków, i to z obumarłego, jako gwiazdy niebieskie mnóstwem, i jako piasek, który jest na brzegu morskim, niezliczony.
4.GDAŃSKA.1881A przetoż z jednego, i to obumarłego, rozpłodziło się potomstwo jako mnóstwo gwiazd niebieskich i jako piasek niezliczony, który jest na brzegu morskim.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego z jednego człowieka, i to obumarłego, zrodziło się potomstwo tak liczne, jak gwiazdy niebieskie i jak niezliczony piasek na brzegu morza.
6.JACZEWSKISłowem: wiara to sprawiła, iż z jednego śmiertelnika powstał naród liczny jako gwiazdy na niebie, jako piasek na brzegu morskim.
7.SYMONTo też z człowieka jednego (i to obumarłego) poszło potomstwo tak liczne, jak gwiazdy na niebie, i jak piasek na brzegu morskim, którego nie zrachować.
8.MARIAWICII przeto od jednego (i tu jeszcze na poły umarłego) poszło tak wiele, jako gwiazd Niebieskich i jako piasku, który jest przy brzegu morskim niezliczony.
9.DĄBR.WUL.1973Toteż z człowieka jednego (i to obumarłego) powstało potomstwo tak liczne jako gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morskim, którego zliczyć niepodobna.
10.DĄBR.GR.1961Toteż z człowieka jednego (i to na wpół obumarłego) powstało potomstwo tak liczne, jak gwiazdy na niebie i, jak piasek na brzegu morskim, którego zliczyć niepodobna.
11.TYSIĄCL.WYD5Przeto z człowieka jednego, i to już niemal obumarłego, powstało potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie, jak niezliczone ziarnka piasku na wybrzeżu morza.
12.BRYTYJKAPrzeto też z jednego człowieka, i to nieomal obumarłego, zrodziło się potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morskim, którego zliczyć nie można.
13.POZNAŃSKADlatego z jednego i to niemal obumarłego człowieka powstało liczne potomstwo: "Jak gwiazdy na niebie i jak nie przeliczony piasek na brzegu morskim".
14.WARSZ.PRASKAI tak właśnie z jednego męża – i to już prawie obumarłego – zrodziło się potomstwo liczne jak gwiazdy na niebie, jak piasek niezliczony nad brzegiem morza.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc dlatego z jednego i to zamierającego łona, zostali zrodzeni liczni jak gwiazdy nieba oraz jak niezliczony piasek na brzegu morza.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego też od jednego człowieka, i to martwego dla rodzicielstwa, pochodzi potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morskim.
17.TOR.PRZ.I dlatego też z jednego człowieka , i to obumarłego, zostało zrodzone potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie, i jakby piasek niezliczony na brzegu morza.