« Heb 11:23 List do Hebrajczyków 11:24 Heb 11:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(11:29) Wiarą Moiżesz już wielki będąc, zabił Eiptczyka, bacząc żal bratow swych. (11:30) Wiarą Moiż[e]sz wielki będąc nie dał się zwać synem córy Faraonowej.
2.WUJEK.1923Wiarą Mojżesz stawszy się wielkim, nie znał się być synem córki Pharaonowej,
3.RAKOW.NTWiarą, Moyzesz wielkim zostawszy zbraniał się być zwan synem córki Faraonowej;
4.GDAŃSKA.1881Wiarą Mojżesz, będąc już dorosłym, zbraniał się być zwany synem córki Faraonowej,
5.GDAŃSKA.2017Przez wiarę Mojżesz, gdy dorósł, odmówił nazywania się synem córki faraona;
6.JACZEWSKIMojżesz stawszy się młodzieńcem, wiarą powodowany, wyznał się, że nie jest synem córki Faraona;
7.SYMONPrzez wiarę Mojżesz wyrósłszy na męża, nie chciał zwać się synem córki Faraonowej:
8.MARIAWICIWiarą Mojżesz, gdy urósł wielki, zaprzeczył, żeby miał być synem córki Faraonowej,
9.DĄBR.WUL.1973Przez wiarę Mojżesz dorósłszy zaprzeczył, jakoby był synem córki Faraona,
10.DĄBR.GR.1961Przez wiarę Mojżesz, kiedy wyrósł, zaprzeczył, jakoby był synem córki Faraona,
11.TYSIĄCL.WYD5Dzięki wierze Mojżesz, gdy dorósł, odmówił nazywania się synem córki faraona,
12.BRYTYJKAPrzez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki faraona,
13.POZNAŃSKADzięki wierze Mojżesz, gdy dorósł, nie chciał uchodzić za syna córki faraona.
14.WARSZ.PRASKADzięki wierze Mojżesz, gdy dorósł, nie chciał, by uważano go za syna córki faraona.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Z wiary, gdy Mojżesz stał się znaczącym, wzbraniał nazywać siebie synem córki faraona.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDzięki wierze Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go nazywano synem córki faraona.
17.TOR.PRZ.Przez wiarę Mojżesz, gdy stał się dorosłym, nie zgodził się być nazywanym synem córki faraona,