« Heb 11:24 List do Hebrajczyków 11:25 Heb 11:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(11:31) Radszej obrawszy cierpieć zludem Bożym, niźli do czasu mieć grzechu roskosz,
2.WUJEK.1923Więcej obierając być utrapionym wespół z ludem Bożym, niźli mieć doczesnego grzechu rozkosz;
3.RAKOW.NTWięcej obierając być utrapionym wespół z ludem Bożym, niźli doczesny mieć grzechu użytek.
4.GDAŃSKA.1881Raczej sobie obrawszy złe rzeczy cierpieć z ludem Bożym, niżeli doczesną mieć z grzechu rozkosz,
5.GDAŃSKA.2017Wybierając raczej cierpieć uciski z ludem Bożym, niż mieć doczesną rozkosz z grzechu.
6.JACZEWSKIwolał on raczej z ludem Bożym znosić udręczenie, aniżeli to krótkie życie ziemskie w grzechach przepędzić.
7.SYMONi wolał cierpieć ucisk razem z ludem Bożym, niźli zażywać chwilowej rozkoszy grzechu:
8.MARIAWICIobierając raczej być uciśnionym razem z ludem Bożym, niźli mieć rozkosz z doczesnego grzechu;
9.DĄBR.WUL.1973woląc raczej cierpieć ucisk wespół z ludem Bożym, niż zażywać grzesznych chwilowych rozkoszy.
10.DĄBR.GR.1961wolał raczej cierpieć udręki razem z ludem Bożym, niż zażywać grzesznych chwilowych rozkoszy.
11.TYSIĄCL.WYD5wolał raczej cierpieć z ludem Bożym, niż zażywać przemijających rozkoszy grzechu.
12.BRYTYJKAI wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu,
13.POZNAŃSKAWolał raczej cierpieć z ludem Bożym, aniżeli korzystać z przemijających owoców grzechu.
14.WARSZ.PRASKAWolał znosić uciski razem z całym ludem Bożym, zamiast poddawać się – przemijającym zresztą – rozkoszom grzechu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo wybrał raczej znoszenie przeciwności wraz z ludem Boga, niż posiadanie przemijającej rozkoszy grzechu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWolał raczej dzielić cierpienia razem z ludem Bożym niż zażywać przemijającej rozkoszy grzechu.
17.TOR.PRZ.Wybierając dla siebie raczej cierpienie z ludem Bożym, niż by mieć chwilową przyjemność z grzechu,