« Heb 11:2 List do Hebrajczyków 11:3 Heb 11:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(11:8) Wiarą rozumiemy stworzone być wieki słowem Bożym, a zniewidomych widomemi uczynione.
2.WUJEK.1923Wiarą dochodzimy, iż są sprawione wieki słowem Bożem, aby z niewidzialnych stały się widzialne,
3.RAKOW.NTWiarą rozumiemy, że sposobione są wieki słowem Bożym, iż z niewidzianych rzeczy, widziane się sstały.
4.GDAŃSKA.1881Wiarą rozumiemy, iż świat jest sprawiony słowem Bożem, tak iż rzeczy, które widzimy, nie stały się z rzeczy widzialnych, ale z niczego.
5.GDAŃSKA.2017Przez wiarę rozumiemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak że to, co widzimy, nie powstało z tego, co widzialne.
6.JACZEWSKIWiara daje nam poznać, że świat ten powstał z niczego, - że słowo Boże z nicości wyprowadziło go do bytu.
7.SYMONPrzez wiarę poznajemy, że wieki utworzone zostały słowem Bożem, tak iż rzeczy widzialne powstały z przyczyn niewidzialnych.
8.MARIAWICIWiarą poznajemy, że świat został sporządzony Słowem Bożem, aby z rzeczy niewidzialnych, stały się widzialne.
9.DĄBR.WUL.1973Przez wiarę poznajemy, że światy utworzone zostały słowem Bożym, tak iż z niewidzialnych widzialnymi się stały.
10.DĄBR.GR.1961Przez wiarę poznajemy, że światy utworzone zostały słowem Bożym; że z niewidzialnych widzialnymi się stały.
11.TYSIĄCL.WYD5Przez wiarę poznajemy, że słowem Boga wszechświat został tak stworzony, iż to, co widzimy, powstało nie z rzeczy widzialnych.
12.BRYTYJKAPrzez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk,
13.POZNAŃSKAPrzez wiarę poznajemy, że światy zostały stworzone słowem Boga, że to, co jest dostrzegalne, powstało z niewidzialnego.
14.WARSZ.PRASKATo właśnie na drodze wiary możemy stwierdzić, iż wszechrzeczy stworzone słowem Bożym, to wszystko, co oczyma widzimy, powstało kiedyś nie z rzeczy widzialnych.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wiarą poznajemy, że za sprawą Boga uporządkowana jest doczesność, a to, co jest widzialne, stało się z niewyjawionych.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDzięki wierze pojmujemy, że wszystko, co istnieje w czasie i przestrzeni, zostało ukształtowane Słowem Boga, tak że to, co widzimy, nie powstało z rzeczy widzialnych.
17.TOR.PRZ.Przez wiarę rozumiemy, że światy są utworzone słowem Boga, z tego, co niewidzialne stało się to, co widzialne.