« Heb 11:33 List do Hebrajczyków 11:34 Heb 11:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(11:40) Zagasili moc ognistą, uszli ostrza miecza, dużemi się stali zniemocy, zostali mężmi w bitwie obozy przewrócili cudzych.
2.WUJEK.1923Zagasili gwałt ognia, uszli ostrza miecza, wzmogli z niemocy, mężnymi się stali na wojnie, obozy obcych odwracali.
3.RAKOW.NTZagasili moc ognia, uszli ostrza miecza, mocnymi się sstali z niemocy, sstali się silnymi na wojnie, obozy odwracali obcych.
4.GDAŃSKA.1881Zagaszali moc ognia, uchodzili ostrza mieczów, mocnymi się stawali z niemocnych, mężnymi bywali na wojnie, wojska cudzoziemców do uciekania przywodzili.
5.GDAŃSKA.2017Zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, umocnieni powstawali z niemocy, stali się dzielni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska.
6.JACZEWSKIhamowali moc ognia, chronili się od ostrza miecza, powstawali z łoża śmierci, byli mężnymi na wojnie, obozy nieprzyjacielskie do ucieczki zmuszali,
7.SYMONzagasili siłę ognia, uszli ostrza miecza, dźwignęli się z niemocy, bohaterami stali się na wojnie, zmusili do ucieczki wojska nieprzyjacielskie:
8.MARIAWICIzagasili gwałt ognia, uszli ostrza miecza, wyzdrowieli z chorób, stawali się mężnymi na wojnie, wywracali obozy cudzoziemców,
9.DĄBR.WUL.1973zdusili potęgę ognia, uszli ostrza miecza, dźwignęli się z niemocy, mężnymi stali się na wojnie, zmusili do ucieczki wojska nieprzyjacielskie.
10.DĄBR.GR.1961zdusili potęgę ognia, uszli ostrza miecza, dźwignęli się z niemocy, mężnymi stali się na wojnie, zmusili do ucieczki wojska nieprzyjacielskie.
11.TYSIĄCL.WYD5przygasili żar ognia, uniknęli ostrzy miecza i wyleczyli się z niemocy, stali się bohaterami w walce i do ucieczki zmusili nieprzyjacielskie szyki.
12.BRYTYJKAZgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska.
13.POZNAŃSKAzwyciężyli się ognia, uniknęli ostrza miecza, podnieśli się z choroby, okazali waleczność w boju, rozbili szyki wrogów,
14.WARSZ.PRASKAi ugasili najgroźniejszy żar ognia; zdołali uniknąć śmierci od miecza, wyszli cało z największych niemocy, czasu wojny okazali się prawdziwymi bohaterami, zmuszając do ucieczki całe zastępy nieprzyjaciół.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.stłumili moc ognia, uniknęli ostrzy miecza, zostali umocnieni z powodu słabości, stali się silni w walce, pochylili zastępy obcych.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITzgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, wydźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do odwrotu obce wojska.
17.TOR.PRZ.Ugasili moc ognia, uszli ostrza miecza, umocnieni powstawali z niemocy, byli mężni na wojnie, zmusili obce wojska do odwrotu.