« Heb 11:34 List do Hebrajczyków 11:35 Heb 11:36 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(11:41) Przyjęły niewiasty od zmartwywstania martwe swoje. Inszy lepak rościągnieni, nie przyjąwszy wybawienia, aby lepszego zmartwywstania doszli.
2.WUJEK.1923Niewiasty wzięły swoje umarłe z zmartwychwstania: a drudzy byli ciągnieni, nie przyjąwszy odkupienia, aby lepsze zmartwychwstanie naleźli.
3.RAKOW.NTWzięły niewiasty z powstania umarłe swoje; a drudzy byli rozciągnieni, nie przyjąwszy odkupienia, aby lepszego powstania dostąpili.
4.GDAŃSKA.1881Niewiasty odbierały umarłych swoich wzbudzonych; a drudzy są na próbach rozciągnieni, nie przyjąwszy wybawienia, aby lepszego dostąpili zmartwychwstania.
5.GDAŃSKA.2017Kobiety odzyskały swoich zmarłych przez wskrzeszenie. Inni zaś byli torturowani, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania.
6.JACZEWSKIa matki synów swoich umarłych, przywróconych sobie do życia, widziały. Inni znów pod wpływem tejże wiary chętnie wybrali śmierć, by się lepszego zmartwychwstania doczekać;
7.SYMONprzez nich niewiasty odzyskały umarłych swoich, przywróconych do życia. Inni zaś rozciągani byli, bo się zgodzić nie chcieli na okup, aby tem lepszego doczekali się zmartwychwstania.
8.MARIAWICIniewiasty otrzymały swoich umarłych ze zmartwychwstania. A inni okrutnie zostali umęczeni, nie przyjąwszy wykupu, aby dostąpili lepszego zmartwychwstania.
9.DĄBR.WUL.1973Przez nich niewiasty odzyskały umarłych swoich niby przywróconych do życia, podczas gdy inni zginęli w męce nie zgodziwszy się na wykup, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania.
10.DĄBR.GR.1961(Przez nich) niewiasty odzyskały umarłych swoich przywróconych do życia, podczas gdy inni zginęli łamani kołem, nie zgodziwszy się na wykup, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania.
11.TYSIĄCL.WYD5Dzięki dokonanym przez nich wskrzeszeniom niewiasty otrzymały swoich zmarłych. Jedni ponieśli katusze, nie przyjąwszy uwolnienia, aby otrzymać lepsze zmartwychwstanie.
12.BRYTYJKAKobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie; inni zaś zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania.
13.POZNAŃSKAkobiety otrzymały swoich zmarłych przywróconych życiu. Inni natomiast, nie przyjąwszy ofiarowanej im wolności, byli łamani kołem, aby osiągnąć większe dobro - zmartwychwstanie.
14.WARSZ.PRASKADzięki zmartwychwskrzeszeniom [które się dokonały za ich sprawą] niewiasty mogły cieszyć się powrotem do życia swoich mężów. Jedni spośród nich dobrowolnie szli na męki i by osiągnąć wyższe dobro w postaci chwalebnego zmartwychwstania, gardzili przedkładaną im wolnością.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kobiety odbierały swych martwych z powodu wskrzeszenia; zaś drudzy zostali zatłuczeni kijami nie uznawszy wykupienia, by dostąpić lepszego zmartwychwstania.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITKobiety otrzymały swoich zmarłych przez wskrzeszenie. Inni natomiast zostali zamęczeni, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania.
17.TOR.PRZ.Kobiety otrzymywały swoich umarłych wskrzeszonych; inni natomiast byli zamęczeni nie przyjmując uwolnienia, aby lepszego dostąpić zmartwychwstania.