« Heb 11:36 List do Hebrajczyków 11:37 Heb 11:38 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(11:43) Kamionowani, rozsiekani, (na pale wbijani) mieczem pomordowani, obchodzili w owczych i włosich skórach, opuszczeni, ściśnieni, skrzywdzeni.
2.WUJEK.1923Byli kamionowani, przecinani, doświadczani, w zabiciu miecza pomarli, błąkali się w owczych, w kozich skórach, niedostateczni, uciśnieni, utrapieni:
3.RAKOW.NTByli kamionowani, przecinani, kuszeni, zabiciem miecza pomarli; błąkali się w owczych i w kozich skórach; opuszczeni, uciśnieni, utrapieni.
4.GDAŃSKA.1881Byli kamionowani, piłą przecierani, kuszeni, mieczem zabijani, chodzili w owczych i kozich skórach; byli w niedostatku, w ucisku, w niewczasach;
5.GDAŃSKA.2017Byli kamienowani, przerzynani piłą, doświadczani, zabijani mieczem, tułali się w owczych i kozich skórach, cierpieli niedostatek, ucisk, utrapienie;
6.JACZEWSKIKamienowano ich, ścinano, kuszono, zabijano mieczem, zaszywano w kozie i owcze skóry, wystawiano ich na głód, na tęsknotę, na udręczenia.
7.SYMONByli kamionowani, piłowani, dręczeni, mieczem zabici: błąkali się w owczych i kozich skórach, w nędzy, w ucisku, w utrapieniach:
8.MARIAWICIKamienowano ich, przecinano i kuszono; od zabijania mieczem umierali. Tułali się w owczych, w kozich skórach, ubodzy, uciśnieni, utrapieni,
9.DĄBR.WUL.1973Byli kamienowani, piłowani, dręczeni, przebijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, w nędzy, w ucisku i w utrapieniach.
10.DĄBR.GR.1961Byli kamienowani, dręczeni, piłowani, przebijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, w nędzy, w ucisku i w utrapieniach.
11.TYSIĄCL.WYD5Kamienowano ich, przerzynano piłą, <kuszono>, przebijano mieczem; tułali się w skórach owczych, kozich, w nędzy, w utrapieniu, w ucisku -
12.BRYTYJKAByli kamienowani, paleni, przerzynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani;
13.POZNAŃSKAbyli kamienowani, przecinani piłą, ginęli od miecza, okryci skórami owiec i kozłów tułali się, cierpieli niedostatek, udrękę i poniewierkę.
14.WARSZ.PRASKAJeszcze innych kamienowano, [żywcem] przecinano piłami, poddawano różnym próbom, przebijano mieczem. Przyodziani w owcze lub kozie skóry, tułali się w nędzy, zewsząd narażeni na prześladowania i uciski.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.zostali ukamienowani, przepiłowani, doświadczani, umarli poprzez mord mieczem, chodzili wokół w owczych i kozich skórach, cierpiąc biedę, będąc uciskanymi i krzywdzonymi.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITByli kamienowani, przerzynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, pozbawieni wszystkiego, uciskani, poniewierani.
17.TOR.PRZ.Byli ukamienowani, przerzynani piłą, doświadczeni, umierając mordowani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, znosząc niedostatek, ucisk i krzywdę.