« Heb 11:3 List do Hebrajczyków 11:4 Heb 11:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(11:9) Wiarą więtszą offiarę Abel niż Kain przyniósł Bogu, przez którą świadecstwo wziął, że jest sprawiedliwy, wedle świadecstwa Bożego o darzech jego, i przez tę umarszy jeszcze mówi.
2.WUJEK.1923Wiarą Abel obfitszą ofiarę ofiarował Bogu, niźli Kain, przez którą świadectwo otrzymał, iż był sprawiedliwy, gdyż Bóg świadectwo dał o darzech jego, i umarłszy przez nie jeszcze mówi.
3.RAKOW.NTWiarą, więtszą ofiarę Abel niż Kain przyniósł Bogu, przez którą świadectwo otrzymał, iż był sprawiedliwy, gdyż świadczył o darzech jego Bóg; i przez nie umarszy, jeszcze mówi.
4.GDAŃSKA.1881Wiarą lepszą ofiarę ofiarował Abel Bogu, niżeli Kain, przez którą świadectwo otrzymał, że jest sprawiedliwy, jakoż sam Bóg świadectwo dał o darach jego, a przez te umarłszy jeszcze mówi.
5.GDAŃSKA.2017Przez wiarę Abel złożył Bogu ofiarę lepszą niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, bo Bóg zaświadczył o jego darach. Przez nią też, choć umarł, jeszcze mówi.
6.JACZEWSKIWiara była pobudką Ablowi, iż obfitszą on niż Kain złożył Bogu ofiarę, przez co pokazał się sprawiedliwym. Bóg mu to przyznał i głosu krwi jego, wołającej z ziemi, wysłuchał.
7.SYMONPrzez wiarę Abel ofiarował Bogu ofiarę lepszą, niż Kain: dla niej otrzymał świadectwo, że był sprawiedliwy, albowiem Bóg poświadczył o jego darach: przez nią i po swej śmierci mówić nie przestaje.
8.MARIAWICIWiarą Abel lepszą ofiarował Bogu ofiarę niż Kain, bo przez nią otrzymał świadectwo, że był sprawiedliwy, gdyż Bóg świadectwo dał o darach jego; i przez nią, choć już umarły, jeszcze mówi.
9.DĄBR.WUL.1973Przez wiarę Abel złożył Bogu obfitszą niż Kain ofiarę, dzięki której otrzymał świadectwo, że był sprawiedliwy. Świadectwo to wydał Bóg dla darów jego, a choć (Abel) zmarł, przez wiarę swą mówić nie przestaje.
10.DĄBR.GR.1961Przez wiarę Abel złożył Bogu obfitszą niż Kain ofiarę, dzięki której otrzymał świadectwo, że był sprawiedliwy. Świadectwo to wydał Bóg dla darów jego, a choć (Abel) zmarł, przez wiarę swą mówić nie przestaje.
11.TYSIĄCL.WYD5Dzięki wierze Abel złożył Bogu cenniejszą niż Kain ofiarę, za co otrzymał świadectwo, iż jest sprawiedliwy. Bóg bowiem zaświadczył o jego darach, toteż choć umarł, przez nią jeszcze przemawia.
12.BRYTYJKAPrzez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdy Bóg przyznał się do jego darów, i przez nią jeszcze po śmierci przemawia.
13.POZNAŃSKADzięki wierze Abel złożył Bogu lepszą ofiarę niż Kain, która mu wystawia świadectwo, że jest doskonały, Bóg bowiem zaświadczył o jego darach; dzięki niej też, chociaż umarł, jeszcze przemawia.
14.WARSZ.PRASKAWiarą powodowany Abel złożył Bogu ofiarę cenniejszą od ofiary Kaina i uzyskał wskutek tego świadectwo męża sprawiedliwego. Świadectwo takie wydał sam Bóg ze względu na dary [Abla]. Dlatego przez wiarę swoją przemawia Abel nawet spoza grobu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Z wiary Abel przyniósł znaczniejszą ofiarę w porównaniu z Kainem. Dzięki niej zostało poświadczone, że jest sprawiedliwym, gdyż nad jego darami otrzymał świadectwo Boga. A kiedy przez nią umarł jeszcze mówi.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDzięki wierze Abel złożył Bogu cenniejszą ofiarę niż Kain - ofiarę, na podstawie której otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdy Bóg uznał jego dary - i dzięki tej wierze, choć umarł, wciąż przemawia.
17.TOR.PRZ.Przez wiarę Abel złożył Bogu lepszą ofiarę niż Kain, przez nią otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy; Bóg bowiem składa świadectwo nad jego darami, i przez nią po śmierci jeszcze mówi.