« Psal 22:10 Księga Psalmów 22:11 Psal 22:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(21:10b) nie odchodzi ote mnie, (21:11) bo zamętek blizu jest a nie jest, jenże by pomogł.
2.PS.PUŁAWSKI(21:10b) nie odchodzi ode mnie, (21:11) bo zamętek blizu jest a nie jest, jenże by pomogł.
3.WUJEK.1923(22:12) Nie odstępuj odemnie; albowiem utrapienie bliskie jest; bo niemasz, ktoby ratował.
4.GDAŃSKA.1881(22:12) Nie oddalajże się odemnie; albowiem utrapienie bliskie jest, a niemasz, ktoby ratował.
5.GDAŃSKA.2017Nie oddalaj się ode mnie, bo utrapienie bliskie, a nie ma nikogo, kto by mnie wspomógł.
6.GÖTZE.1937(22:12) Nie bądź daleki ode mnie, ponieważ ucisk tak blisko, a niema wybawcy.
7.CYLKOW(22:12) Nie oddalaj się odemnie, bo niedola blizka, bo nie ma wybawcy.
8.KRUSZYŃSKI(22:12) Nie oddalaj się odemnie, bo utrapienie bliskie, a niemasz ktoby ratował!
9.ASZKENAZY (22:12) Nie oddalaj się tedy odemnie, gdyż zbliża się utrapienie a znikąd niemasz wybawcy.
10.SZERUDA(22:12) Nie oddalaj się ode mnie, bo niedola bliska, a nie ma nikogo, kto by pomógł!
11.TYSIĄCL.WYD1(21:12) Nie stój z dala ode mnie, bo jestem trapiony; bądź blisko: bo nie ma wspomożyciela.
12.TYSIĄCL.WYD5(22:12) Nie stój z dala ode mnie, bo klęska jest blisko, a nie ma wspomożyciela.
13.BRYTYJKA(22:12) Nie oddalaj się ode mnie, bo niedola bliska, Bo nie ma nikogo, kto by pomógł!
14.POZNAŃSKA(22:12) Nie opuszczaj mnie, gdy ogarnia mnie trwoga, bo nie ma nikogo, kto by mi przybył z pomocą.
15.WARSZ.PRASKANie oddalaj się ode mnie, bo grozi mi ucisk, a nie ma nikogo, kto by mnie wspomógł.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(22:12) Ode mnie się nie oddalaj, gdyż niedola jest bliska, a nie ma pomocnika.
17.EIB.BIBLIA.2016(22:12) Nie oddalaj się ode mnie, Bo niedola blisko I nie mam do kogo zwrócić się o pomoc.