« Psal 22:24 Księga Psalmów 22:25 Psal 22:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(21:27) U ciebie chwała moja w kościele wielikiem, obietnice moje sewrocę w obeźrzeniu, cso sie jego boją.
2.PS.PUŁAWSKI(21:27) U ciebie chwała moja w kościele wielikim, obietnice moje wrocę w obliczności bojących sie jego.
3.WUJEK.1923(22:26) U ciebie chwała moja w kościele wielkim: śluby moje oddam przed oczyma bojących się jego.
4.GDAŃSKA.1881(22:26) O tobie chwała moja w zgromadzeniu wielkiem; śluby moje oddam przed tymi, którzy się ciebie boją.
5.GDAŃSKA.2017Od ciebie pochodzi moja chwała w wielkim zgromadzeniu; wypełnię swoje śluby wobec tych, którzy się ciebie boją.
6.GÖTZE.1937(22:26) O Tobie śpiewać będę pieśń pochwalną w wielkiem zgromadzeniu; śluby moje wypełnię przed tymi, którzy się Go boją.
7.CYLKOW(22:26) Od Ciebie uwielbianie moje w zborze wielkim, śluby moje spełnię wobec bogobojnych.
8.KRUSZYŃSKI(22:26) Od Ciebie chwała moja w zgromadzeniu wielkiem. Śluby moje oddam przed tymi, co się Ciebie boją.
9.ASZKENAZY (22:26) Od Ciebie też sława ma w mnogim tłumie, gdy spełnię me śluby wobec tych, co są bogobojni,
10.SZERUDA(22:26) Tyś natchnieniem pochwalnej pieśni mojej w zgromadzeniu wielkim, swoje ofiary ślubowane złożę wobec tych, którzy się Ciebie boją.
11.TYSIĄCL.WYD1(21:26) Od Ciebie płynie ma pieśń pochwalna w wielkim zgromadzeniu; śluby me wypełnię wobec bojących się Jego.
12.TYSIĄCL.WYD5(22:26) Dzięki Tobie moja pieśń pochwalna płynie w wielkim zgromadzeniu. Śluby me wypełnię wobec bojących się Jego.
13.BRYTYJKA(22:26) Od ciebie pochodzi moja pieśń pochwalna w wielkim zgromadzeniu. Śluby moje spełnię wobec tych, którzy się ciebie boją.
14.POZNAŃSKA(22:26) Będę [Go] sławił pieśnią wobec wielkiego zgromadzenia, wypełnię swe śluby przed Jego czcicielami.
15.WARSZ.PRASKAA ja będę Cię chwalił na wielkim zgromadzeniu i wypełnię moje śluby wobec bogobojnych.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(22:26) Od Ciebie moje uwielbienie w wielkim zborze i wobec bogobojnych spełnię śluby.
17.EIB.BIBLIA.2016(22:26) Od Ciebie mam pieśń pochwalną w wielkim zgromadzeniu. Ci, w których budzisz bojaźń, zobaczą, jak spełniam me śluby.