« Psal 22:8 Księga Psalmów 22:9 Psal 22:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(21:9a) Bo ty jeś, jenżeś wytargł mnie z brzucha, nadzieja moja od piersi macierze mojej;
2.PS.PUŁAWSKI(21:9a) Bo ty jeś, jenżeś wytargnął mnie ❬z brzucha❭, nadzieja moja od piersi macierze moje;
3.WUJEK.1923(22:10) Albowiem tyś jest, któryś mię wyciągnął z żywota, nadziejo moja od piersi matki mojéj.
4.GDAŃSKA.1881(22:10) Aleś ty jest, któryś mię wywiódł z żywota, czyniąc mi dobrą nadzieję jeszcze u piersi matki mojej.
5.GDAŃSKA.2017Ale to ty mnie wydobyłeś z łona, napełniłeś mnie ufnością jeszcze u piersi mojej matki.
6.GÖTZE.1937(22:10) Albowiem Ty jesteś tym, który mnie wyprowadził z łona matki mojej; który mi pozwoliłeś spoczywać bezpiecznie u piersi mojej matki.
7.CYLKOW(22:10) Albowiem Tyś wywiódł mnie z łona, złożyłeś mnie bezpiecznie u piersi matki mojéj.
8.KRUSZYŃSKI(22:10) Lecz Tyś jest, któryś mnie wywiódł z żywota, dając mi nadzieję jeszcze u piersi mej matki.
9.ASZKENAZY (22:10) A przecz Tyś mię wyrwał z ciała. Tyś mi dał ufnie spocząć na piersiach mej matki, -
10.SZERUDA(22:10) Tyś mnie wydobył z łona, byłeś nadzieją moją u piersi matki mojej.
11.TYSIĄCL.WYD1(21:10) Tyś zaiste prowadził mnie od matczynego łona; Tyś mnie czynił bezpiecznym u piersi mej matki.
12.TYSIĄCL.WYD5(22:10) Ty mnie zaiste wydobyłeś z matczynego łona; Ty mnie czyniłeś bezpiecznym u piersi mej matki.
13.BRYTYJKA(22:10) Tyś mnie wydobył z łona, Uczyniłeś mnie bezpiecznym u piersi matki mojej.
14.POZNAŃSKA(22:10) Wszak to Ty mnie wywiodłeś z łona [mojej matki] i dałeś spocząć przy piersi matczynej;
15.WARSZ.PRASKATo Tyś mnie wyprowadził z łona mojej matki, Tyś mnie kładł bezpiecznie na matczynych piersiach.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(22:10) Ty wyprowadziłeś mnie z łona oraz bezpiecznie mnie złożyłeś u piersi mojej matki.
17.EIB.BIBLIA.2016(22:10) Bo Ty byłeś obecny przy moim porodzie, Zapewniłeś mi spokój przy piersi mej matki.