« Psal 57:1 Księga Psalmów 57:2 Psal 57:3 » 

1.WUJEK.1923(57:3) Będę wołał do Boga najwyższego, Boga, który mi dobrze uczynił.
2.GDAŃSKA.1881(57:3) Będę wołał do Boga najwyższego, do Boga, który wykonywa sprawę moję.
3.GDAŃSKA.2017Będę wołał do Boga Najwyższego, do Boga, który doprowadzi moją sprawę do końca.
4.GÖTZE.1937(57:3) Będę wzywał Boga Najwyższego, Boga, który wykonuje sprawę moją.
5.CYLKOW(57:3) Wołam do Pana Najwyższego, do Pana, który postanawia o mnie.
6.KRUSZYŃSKI(57:3) Będę wołał do Boga Najwyższego, do Boga, obrońcy mego.
7.ASZKENAZY (57:3) Wołam ku Bogu Najwyższemu, ku wszechmocy, co się dopełnia nademną.
8.SZERUDA(57:3) Wołam do Boga Najwyższego, do Boga, który przeprowadzi sprawę moją.
9.TYSIĄCL.WYD1(56:3) Wołam do Boga Najwyższego, do Boga, który dobrze mi czyni.
10.TYSIĄCL.WYD5(57:3) Wołam do Boga Najwyższego, do Boga, który czyni mi dobro.
11.BRYTYJKA(57:3) Wołam do Boga Najwyższego, do Boga, Który do końca doprowadzi sprawę moją.
12.POZNAŃSKA(57:3) Wołam do Boga Najwyższego, do Boga, który dobro mi świadczył.
13.WARSZ.PRASKAWołam do Boga najwyższego, do Boga, który przy mnie stoi.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(57:3) Wołam do Boga Najwyższego, do Boga, który też o mnie postanawia.
15.EIB.BIBLIA.2016(57:3) Wołam do Boga Najwyższego - Do Boga, stróża moich spraw!