« Psal 57:4 Księga Psalmów 57:5 Psal 57:6 » 

1.WUJEK.1923(57:6) Wywyższże się, Boże, nad niebiosa: a po wszystkiéj ziemi chwała twoja.
2.GDAŃSKA.1881(57:6) Wywyżże się nad niebiosa, o Boże! a nade wszystką ziemią chwała twoja.
3.GDAŃSKA.2017Bądź wywyższony, Boże, ponad niebiosa, a twoja chwała ponad całą ziemię.
4.GÖTZE.1937(57:6) Wznieś się ponad niebiosa, o Boże, nad całą ziemią niech będzie wspaniałość Twoja!
5.CYLKOW(57:6) Wznieś się ponad niebiosa Panie, nad całą ziemią chwałę Twoję.
6.KRUSZYŃSKI(57:6) Wynieś się ponad niebiosa, Boże! Ponad wszystką ziemię chwała Twoja.
7.ASZKENAZY (57:6) Wznieś się nad niebiosy, o Boże, ponad wszystką ziemią Twa chwała!
8.SZERUDA(57:6) Wznieś się nad niebiosa, o Boże, chwała Twoja niech pozostanie nad całą ziemią!
9.TYSIĄCL.WYD5(57:6) Bądź wywyższony, Boże, ponad niebo, a Twoja chwała ponad całą ziemię!
10.BRYTYJKA(57:6) Wznieś się nad niebiosa, o Boże, Niech będzie nad całą ziemią chwała twoja!
11.POZNAŃSKA(57:6) Wznieś się ponad wysokości niebios, o Boże, a chwała Twoja [niech rozbłyśnie] nad całą ziemią!
12.WARSZ.PRASKAUkaż się więc, o Boże, na niebiosach, niech Twój majestat rozjaśni całą ziemię.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(57:6) Wywyż się, Panie, nad niebiosa, oraz nad całą ziemię Twoją chwałą.