« Iza 26:4 Księga Izajasza 26:5 Iza 26:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(26:6) Bo zniży mieszkające na wysokości: miasto wywyższone poniży, poniży je aż na ziemię, ściągnie je aż do prochu.
2.GDAŃSKA.1881Ale poniża mieszkającego na wysokości; miasto wyniosłe poniża, poniża je aż do ziemi, i strąca je aż do prochu;
3.GDAŃSKA.2017On bowiem poniża tych, którzy mieszkają wysoko; burzy miasto wyniosłe, burzy je aż do ziemi, i strąca aż do prochu.
4.CYLKOWBo upokorzył mieszkańców wysokości, stolicę wyniosłą; poniżył ją, poniżył ku ziemi, pochylił do prochu.
5.TYSIĄCL.WYD5Bo On poniżył przebywających na szczytach, upokorzył miasto niedostępne, upokorzył je aż do ziemi, sprawił, że w proch runęło;
6.BRYTYJKAOn bowiem powala tych, którzy mieszkają wysoko, w mieście wyniosłym; poniża je aż do ziemi, rzuca je w proch,
7.POZNAŃSKATych bowiem poniżył, co byli wysoko; powalił wyniosłą stolicę, aż do ziemi ją zniżył, strącił ją w proch.
8.WARSZ.PRASKATo On poniżył tych, co przebywali na szczytach, zamknięci w twierdzy o urwistych zboczach; wywrócił wszystko, rozrzucił po ziemi i w drobny pył pozamieniał.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ponieważ Wysoko Postawiony upokorzył mieszkańców wysokości; poniżył ją, poniżył ku ziemi, pochylił do prochu.
10.EIB.BIBLIA.2016Tak, zrzuca siedzących wysoko, gród niedostępny poniża, poniża aż do ziemi - rzuca go w proch!