« Mat 24:1 Ewangelia Mateusza 24:2 Mat 24:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A Jezus rzekł im: Widzicie wszytko to? Prawdziwie mówię wam, nie ostanie się tu kamień na kamieniu, który by (był) nie obalon.
2.WUJEK.1923A on odpowiadając, rzekł im: Widzicie to wszystko? Zaprawdę powiadam wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, któryby nie był zepsowany.
3.RAKOW.NTA Jezus im rzekł: Nie widzicież tego wszytkiego? Amen mówię wam: Nie będzie zostawion tu kamień na kamieniu, któryby nie był rozwalon.
4.GDAŃSKA.1881I rzekł im Jezus: Izaż nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był rozwalony.
5.GDAŃSKA.2017Lecz Jezus powiedział do nich: Czyż nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie został zwalony.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA on odpowiadając rzekł im: Widzicie to wszystko: zaprawdę powiadam wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, któryby nie był rozwalon.
7.SZCZEPAŃSKIAle On {odezwał się i} rzekł do nich: Czyż <nie> widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam: <napewno> nie ostoi się tu kamień na kamieniu, któregoby nie zwalono.
8.GRZYM1936A on im rzekł: Widzicie to wszystko? Powiadam wam, że nie zostanie z tego kamień na kamieniu, któryby nie uległ zagładzie.
9.DĄBR.WUL.1973On zaś odpowiadając im rzekł: Widzicie to wszystko? Zaprawdę powiadam wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był zwalony.
10.DĄBR.GR.1961On zaś odpowiadając im rzekł: Widzicie to wszystko? Zaprawdę powiadam wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był zwalony.
11.TYSIĄCL.WYD5Lecz On rzekł do nich: Widzicie to wszystko? Zaprawdę, powiadam wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był zwalony.
12.BRYTYJKAA On, odpowiadając, rzekł do nich: Czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony.
13.POZNAŃSKAOn odpowiedział: - Widzicie, to wszystko? Zaprawdę, powiadam wam: Nie zostanie tu kamień na kamieniu - ani jeden nie zostanie na swoim miejscu.
14.WARSZ.PRASKALecz Jezus odpowiedział im: Widzicie to wszystko? Otóż mówię wam: nie pozostanie tu kamień na kamieniu. Wszystko będzie zwalone.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Jezus im powiedział: Czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę, powiadam wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który nie będzie rozwalony.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy im powiedział: Widzicie to wszystko? Zapewniam was, nie zostanie tu kamień na kamieniu, którego by nie zwalono.
17.TOR.NOWE.PRZ.A Jezus powiedział im: Czy nie dostrzegacie tych wszystkich wydarzeń? Zaprawdę mówię wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który nie zostanie zwalony.