« Mat 24:36 Ewangelia Mateusza 24:37 Mat 24:38 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A jako było we dni Noego, tak będzie przyście syna człowieczego.
2.WUJEK.1923A jako za dni Noego, tak będzie i przyjście Syna człowieczego.
3.RAKOW.NTA jako były dni Noego, tak będzie i ono przyszcie Syna człowieczego.
4.GDAŃSKA.1881Ale jako było za dni Noego, tak będzie i przyjście Syna człowieczego.
5.GDAŃSKA.2017A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA jako było za dni Noego, tak będzie i przyjście Syna człowieczego.
7.SZCZEPAŃSKIA jak było za dni Noego, tak będzie i przy przyjściu Syna człowieczego.
8.GRZYM1936Tak będzie z przyjściem syna człowieczego, jak i za czasów Noego.
9.DĄBR.WUL.1973A jako było za dni Noego, tak będzie i przyjście Syna Człowieczego.
10.DĄBR.GR.1961A jako przyszły dni Noego, tak będzie i przyjście Syna Człowieczego.
11.TYSIĄCL.WYD5A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego.
12.BRYTYJKAAlbowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego.
13.POZNAŃSKAA z nadejściem Syna Człowieczego będzie tak jak za czasów Noego.
14.WARSZ.PRASKAPodobnie jak za dni Noego tak też będzie z przyjściem Syna Człowieczego:
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale jak przyszły dni Noego, takie będzie i przyjście Syna Człowieka.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITW czasach poprzedzających przyjście Syna Człowieczego będzie jak wtedy, gdy żył Noe.
17.TOR.NOWE.PRZ.A tak, jak było za dni Noego, takie będzie i przyjście Syna Człowieczego.