« Mat 24:46 Ewangelia Mateusza 24:47 Mat 24:48 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Prawdziwie mówię wam, iż nad wszemi majętnościami swemi postawi ji.
2.WUJEK.1923Zaprawdę powiadam wam, że go postanowi nad wszystkiemi dobry swemi.
3.RAKOW.NTAmen mówię wam: Że nad wszytkimi majętnościami swymi postawi go.
4.GDAŃSKA.1881Zaprawdę powiadam wam, że go nad wszystkiemi dobrami swemi postanowi.
5.GDAŃSKA.2017Zaprawdę powiadam wam, że ustanowi go nad wszystkimi swymi dobrami.
6.SOŁOWEYCZYK.MATZaprawdę powiadam wam, że go postanowi nad wszystkiemi dobry swemi.
7.SZCZEPAŃSKIZaprawdę, powiadam wam: postanowi go nad całą majętnością swoją.
8.GRZYM1936Powiadam wam: nad całem swojem mieniem postanowi go.
9.DĄBR.WUL.1973Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad wszystkimi dobrami swymi.
10.DĄBR.GR.1961Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad wszystkimi dobrami swymi.
11.TYSIĄCL.WYD5Zaprawdę, powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem.
12.BRYTYJKAZaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim.
13.POZNAŃSKAZaprawdę, powiadam wam: Postawi go nad całym swoim majątkiem.
14.WARSZ.PRASKAZaprawdę mówię wam: uczyni go zarządcą wszystkich swoich majętności.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad wszystkimi swoimi majętnościami.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZapewniam was, że odda mu w zarząd cały swój majątek.
17.TOR.NOWE.PRZ.Zaprawdę mówię wam, że go ustanowi nad całym swoim mieniem.