« Mat 24:47 Ewangelia Mateusza 24:48 Mat 24:49 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jeśli lepak rzecze zły sługa on w sercu swem: Odwłacza pan mój przyść,
2.WUJEK.1923A jeźliby rzekł on zły sługa w sercu swojem: Długo pan mój przyjść omieszkiwa,
3.RAKOW.NTA jeśliby rzekł zły sługa on w sercu swym: Odwłacza Pan mój przyść.
4.GDAŃSKA.1881A jeźliby rzekł on zły sługa w sercu swojem: Odwłacza pan mój z przyjściem swojem;
5.GDAŃSKA.2017Lecz jeśli powie ten zły sługa w swoim sercu: Mój pan zwleka z przyjściem;
6.SOŁOWEYCZYK.MATA jeśliby rzekł on zły sługa w sercu swojem: Długo Pan mój przyjść omieszkiwa.
7.SZCZEPAŃSKIGdyby jednak jakiś zły sługa rzekł w sercu swojem: »Pan mój, zwleka {z przyjazdem}«,
8.GRZYM1936Ale jeśliby sługa ten był zły i mówił sobie: Pan mój jakoś nie przychodzi,
9.DĄBR.WUL.1973Ale jeśliby rzekł on zły sługa w sercu swoim: Opóźnia się z przybyciem pan mój,
10.DĄBR.GR.1961Ale jeśliby rzekł ów zły sługa w sercu swoim: Opóźnia się (z przybyciem) pan mój,
11.TYSIĄCL.WYD5Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy: Mój pan się ociąga [z powrotem],
12.BRYTYJKAJeśliby zaś ów zły sługa rzekł w sercu swoim: Pan mój zwleka z przyjściem,
13.POZNAŃSKALecz jeśli jakiś zły sługa powie sobie w myśli: Pan mój odwleka swoje przyjście -
14.WARSZ.PRASKALecz jeśli ów sługa powie sobie w duchu: Mój pan opóźnia się –
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A jeśliby ów zły sługa powiedział w swoim sercu: Zwleka mój Pan z przyjściem,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz jeśli jakiś zły sługa powiedziałby w swoim sercu: Mój pan zwleka z przyjściem,
17.TOR.NOWE.PRZ.A jeśliby powiedział ów zły sługa w swoim sercu: Mój pan zwleka ze swoim przyjściem,