« Mat 24:48 Ewangelia Mateusza 24:49 Mat 24:50 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I począł by bić drugie niewolniki, a jadłby i pił(by) zpijanicami,
2.WUJEK.1923I począłby bić towarzysze swoje, a jadłby i pił z pijanicami:
3.RAKOW.NTI począłby bić spólne sługi swe, a jeść i pić z pijanicami;
4.GDAŃSKA.1881I począłby bić spółsługi, a jeść i pić z pijanicami:
5.GDAŃSKA.2017I zacznie bić współsługi, jeść i pić z pijakami;
6.SOŁOWEYCZYK.MATI począłby bić towarzysze swoje, a jeść i pić z pijanicami:
7.SZCZEPAŃSKIi gdyby zaczął bić swoich towarzyszy, a jadał i pijał wraz z pijanicami,
8.GRZYM1936i zacząłby bić inne sługi i upijać się z pijakami,
9.DĄBR.WUL.1973a począłby bić towarzyszów swoich, jeść i pić z opojami,
10.DĄBR.GR.1961począłby bić towarzyszów swoich, jeść i pić z opojami,
11.TYSIĄCL.WYD5i zacznie bić swoje współsługi, i będzie jadł i pił z pijakami,
12.BRYTYJKAI zacząłby bić współsługi swoje, jeść i pić z pijakami,
13.POZNAŃSKAi zacznie bić swoich towarzyszy, i będzie jadł, i upijał się z pijakami -
14.WARSZ.PRASKAa potem zacznie bić swoich towarzyszy oraz jeść i pić w towarzystwie pijaków,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.i zaczął bić współsługi, a jeść i pić z tymi, co się upijają,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITpo czym zacząłby bić swych podwładnych, jeść i pić z pijakami,
17.TOR.NOWE.PRZ.I zacząłby bić współsługi, a jeść i pić z pijakami,