« Mat 24:49 Ewangelia Mateusza 24:50 Mat 24:51 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przyjdzie pan sługi onego wdzień którego nie mniema, i wgodzinę której niewie,
2.WUJEK.1923Przyjdzie pan sługi onego w dzień, którego się nie spodziewa i w godzinę, któréj nie wzwie:
3.RAKOW.NTPrzyjdzie Pan sługi onego, dnia którego on nie oczekawa, i godziny której nie wie;
4.GDAŃSKA.1881Przyjdzie pan sługi onego, dnia, którego się nie spodzieje, i godziny, której nie wie;
5.GDAŃSKA.2017Przyjdzie pan tego sługi w dniu, w którym się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna.
6.SOŁOWEYCZYK.MATPrzyjdzie Pan sługi onego w dzień, którego się nie spodziewa, i w godzinę, której nie wie.
7.SZCZEPAŃSKIto pan owego sługi przyjdzie w dniu, którego on się nie spodziewa, i o godzinie, której on nie zna;
8.GRZYM1936i do takiego sługi pan niespodzianie przyjdzie dnia i godziny nieoznaczonej
9.DĄBR.WUL.1973przybędzie pan jego w dniu niespodzianym i w niewiadomej godzinie.
10.DĄBR.GR.1961przybędzie pan jego w dniu niespodzianym i w niewiadomej godzinie.
11.TYSIĄCL.WYD5to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna.
12.BRYTYJKAPrzyjdzie pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje, i o godzinie, której nie zna.
13.POZNAŃSKApan takiego sługi przyjdzie w dniu, w którym się go nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna.
14.WARSZ.PRASKAto pan takiego sługi, przyszedłszy w dzień, kiedy ten się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.przyjdzie Pan tego sługi w dniu, którego nie oczekuje, i w godzinie, której nie zna,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITto przyjdzie pan tego sługi w dniu, w którym go nie oczekuje, o godzinie, której nie przeczuwa,
17.TOR.NOWE.PRZ.Przyjdzie pan owego sługi w dniu, którego się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna,