« Mat 24:5 Ewangelia Mateusza 24:6 Mat 24:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz macie usłyszeć wojny i słuchy wojen. Baczcie nie lękać się, bo musi to wszytko być, ale nie już koniec.
2.WUJEK.1923Bo usłyszycie wojny i wieści o wojnach. Patrzcież, abyście sobą nie trwożyli; boć się to musi stać, ale jeszcze nie jest koniec.
3.RAKOW.NTA będziecie słyszeć wojny, i wieści o wojnach; patrzciesz abyście się nie trwożyli. Abowiem muszą się wszytkie te rzeczy sstać; ale jeszcze nie jest koniec.
4.GDAŃSKA.1881I usłyszycie wojny i wieści o wojnach; patrzcież, abyście sobą nie trwożyli; albowiem musi to wszystko być, ale jeszcze nie tu jest koniec.
5.GDAŃSKA.2017Usłyszycie też o wojnach i pogłoski o wojnach. Uważajcie, abyście się nie trwożyli. Wszystko to bowiem musi się stać, ale to jeszcze nie koniec.
6.SOŁOWEYCZYK.MATBo usłyszycie wojny i wieści o wojnach. Patrzcież, abyście sobą nie trwożyli. Boć się to musi stać: ale jeszcze nie jest koniec.
7.SZCZEPAŃSKIUsłyszycie bowiem o wojnach i wieściach wojennych; baczcie, by się nie strachać! Bo musi {to} <wszystko> nastąpić; ale to jeszcze nie koniec.
8.GRZYM1936Obiją się o uszy wasze wieści o wojnach. Nie trwóżcie się, bo to przyjść musi, ale jeszcze nie koniec.
9.DĄBR.WUL.1973Usłyszycie bowiem o wojnach i o wieściach wojennych. Baczcie, abyście się nie trwożyli, gdyż stać się to musi i nie na tym koniec.
10.DĄBR.GR.1961A usłyszycie o wojnach i o wieściach wojennych. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo wszystko to stać się musi, ale nie na tym koniec.
11.TYSIĄCL.WYD5Będziecie słyszeć o wojnach i odgłosy wojen; baczcie! Nie trwóżcie się tym! To <wszystko> musi się stać, ale to jeszcze nie koniec.
12.BRYTYJKAPotem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec.
13.POZNAŃSKAI dotrą do was słuchy o wojnach i wieści wojenne. Uważajcie, nie lękajcie się, tak musi się stać. Lecz to jeszcze nie koniec.
14.WARSZ.PRASKABędziecie również słyszeli o wojnach i o wieściach z wojen. Nie dajcie się tym zastraszyć. To musi co prawda nastąpić, ale nie będzie jeszcze oznaczać końca.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale macie znieść wojny i wieści o wojnach; uważajcie zatem, abyście nie zostali zatrwożeni; bo wszystko musi się stać, ale to jeszcze nie jest koniec.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBędziecie słyszeć o wojnach, dotrą do was wieści z pól bitwy, ale uważajcie: Nie dajcie się przestraszyć. Te rzeczy muszą się wydarzyć, lecz to jeszcze nie koniec.
17.TOR.NOWE.PRZ.I usłyszycie o wojnach i wieści z wojen. Uważajcie, abyście się nie trwożyli; bo trzeba, aby stały się te wszystkie wydarzenia; ale to jeszcze nie koniec.