« 3Moj 17:9 3 Księga Mojżeszowa 17:10 3Moj 17:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Człowiek każdy z domu Izraelowego i z przychodniów, którzy gośćmi są między nimi, jeźliby jadł krew, zatwardzę twarz moję przeciw duszy jego, i wygubię ją z ludu jéj.
2.GDAŃSKA.1881A ktobykolwiek z domu Izraelskiego, albo z przychodniów którzy by gośćmi byli między nimi, jadł krew jaką, postawię rozgniewaną twarz swą przeciwko człowiekowi krew jedzącemu, i wygładzę go z pośrodku ludu jego.
3.GDAŃSKA.2017A gdyby ktokolwiek z domu Izraela lub z przybyszów, którzy goszczą wśród was, spożywał jakąkolwiek krew, to zwrócę swoje oblicze przeciw człowiekowi, który spożywa krew, i wykluczę go spośród jego ludu.
4.CYLKOWJeżeliby téż kto z domu Israela, albo z przychodniów, którzy bawią w pośród nich, pożywał jakąkolwiek krew: zwrócę wtedy oblicze Moje na osobę krew pożywającą i wytracę ją z pośród ludu jej.
5.KRUSZYŃSKIKażdy człowiek z domu izraelskiego, albo z cudzoziemców wśród nich przebywających, któryby jadł krew z jakiegokolwiek zwierzęcia, zwrócę swoją twarz przeciwko jedzącemu krew i wykreślę go z pośród narodu jego;
6.MIESESKażdykolwiek z Domu Izraela, albo z przychodniów, którzy przybywają wśród nich, który spożyje cokolwiek krwi, zwrócę gniew Mój przeciwko tej osobie, która spożywa krew i wytępię ją z pośród ludu jej.
7.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli ktoś z domu Izraela albo spośród przybyszów, którzy osiedlili się między nimi, będzie spożywał jakąkolwiek krew, zwrócę oblicze moje przeciwko temu człowiekowi spożywającemu krew i wyłączę go spośród jego ludu.
8.BRYTYJKAA ktokolwiek z domu izraelskiego albo z obcych przybyszów, którzy mieszkają pośród nich, będzie spożywał jakąkolwiek krew, zwrócę swoje oblicze przeciwko spożywającemu krew i wytracę go spośród jego ludu,
9.POZNAŃSKAGdyby też któryś z Izraelitów, albo z cudzoziemców osiadłych wśród was, spożył jakąś krew, wtedy Ja zwrócę się przeciw tej osobie i wykluczę ją z ludu.
10.WARSZ.PRASKAJeżeli któryś z synów Izraela albo jakiś cudzoziemiec mieszkający pośród nich będzie spożywał krew jakiegokolwiek zwierzęcia, zasłuży sobie na to, że Ja zwrócę swoje oblicze przeciw temu, kto spożywa krew, i wyłączę go z jego ludu.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I jeśli ktoś z domu Israela, albo z przychodniów, którzy goszczą pośród nich, spożywał jakąkolwiek krew wtedy zwrócę Moje oblicze na osobę, która spożywa krew i wytracę ją spośród jej ludu.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPonadto zwrócę się przeciw każdemu, czy to z domu Izraela, czy spośród cudzoziemców mieszkających wśród nich, kto by spożywał jakąkolwiek krew. Kogoś takiego odetnę od jego ludu,