« 3Moj 17:10 3 Księga Mojżeszowa 17:11 3Moj 17:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bo dusza ciała we krwi jest: a jam ją dał wam, abyście nią na ołtarzu oczyszczali za dusze wasze, a krew była na oczyszczenie dusze.
2.GDAŃSKA.1881Albowiem dusza wszelkiego ciała we krwi jego jest; a Ja dałem ją wam na ołtarz ku oczyszczeniu dusz waszych; bo krew jest, która duszę oczyszcza.
3.GDAŃSKA.2017Życie wszelkiego ciała bowiem jest we krwi. Ja dałem ją wam na ołtarz dla dokonywania przebłagania za wasze dusze, gdyż to krew dokonuje przebłagania za duszę.
4.CYLKOWAlbowiem dusza ciała we krwi jest, a Ja przeznaczyłem ją wam dla ofiarnicy, ku rozgrzeszaniu dusz waszych, gdyż krew to jest, która duszą rozgrzesza.
5.KRUSZYŃSKIbo dusza ciała w krwi jest, i ja okazałem to wam na ołtarzu, aby dokonać oczyszczenia nad waszemi duszami, bo krew ta przez duszę osiąga ekspjację.
6.MIESESGdyż istota cielesna ma siedzibę swoją we krwi, to też Ja ją przeznaczyłem dla was dla ołtarza, ażeby rozgrzeszać dusze wasze, albowiem krew to jest, co istotą tą rozgrzesza.
7.TYSIĄCL.WYD5Bo życie ciała jest we krwi, a Ja dopuściłem ją dla was [tylko] na ołtarzu, aby dokonywała przebłagania za wasze życie, ponieważ krew jest przebłaganiem za życie.
8.BRYTYJKAGdyż życie ciała jest we krwi, a Ja dałem wam ją do użytku na ołtarzu, abyście dokonywali nią przebłagania za dusze wasze, gdyż to krew dokonuje przebłagania za życie.
9.POZNAŃSKAAlbowiem życie ciała jest we krwi: Ja wam ją dałem na ołtarz, aby dokonać przebłagania za wasze winy; krew jest więc przebłaganiem za życie.
10.WARSZ.PRASKAW krwi bowiem znajduje się życie ciała. Dlatego dałem ją wam ze względu na ołtarz, aby posłużyła wam dla przebłagania za życie wasze, gdyż dzięki pierwiastkowi życia krew może powodować przebłaganie.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż duszą wszelkiej cielesnej natury jest jej krew; a Ja przeznaczyłem ją wam na ofiarnicę, ku rozgrzeszaniu waszych dusz; bowiem to jest ta krew, która rozgrzesza duszę.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITponieważ dusza ciała ma siedlisko we krwi, a Ja dałem wam ją do składania na ołtarzu, w celu dokonywania przebłagania za wasze dusze, ponieważ to krew dokonuje przebłagania za duszę.