« 3Moj 17:11 3 Księga Mojżeszowa 17:12 3Moj 17:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przetóżem rzekł synom Izraelowym: Żadna dusza z was nie będzie jadła krwie, ani z przychodniów, którzy gośćmi są u was.
2.GDAŃSKA.1881Dla tegoż powiedziałem synom Izraelskim: Żaden między wami nie będzie jadał krwi; ani przychodzień, który gościem jest między wami, nie będzie jadał krwi.
3.GDAŃSKA.2017Dlatego powiedziałem synom Izraela: Żadna dusza wśród was nie będzie spożywała krwi ani żaden przybysz, który gości wśród was, nie będzie spożywał krwi.
4.CYLKOWPrzeto powiedziałem synom Israela: żadna osoba z pośród was nie będzie pożywała krwi, ani przychodzień, który bawi w pośród was, nie będzie pożywał krwi.
5.KRUSZYŃSKIDla tego powiedziałem synom Izraela: Nikt z was nie będzie jadł krwi i cudzoziemiec przebywający wśród was, nie będzie jadł krwi.
6.MIESESDlatego powiedziałem Synom Izraela: „Żadna osoba z pośród was niechaj nie spożywa krwi, ani przychodzeń, który zamieszkał wśród was, niechaj nie spożywa krwi”.
7.TYSIĄCL.WYD5Dlatego dałem nakaz Izraelitom: Nikt z was nie będzie spożywał krwi. Także i przybysz, który się osiedlił wśród was, nie będzie spożywał krwi.
8.BRYTYJKADlatego powiedziałem do synów izraelskich: Nikt z was nie będzie spożywał krwi, także obcy przybysz, który mieszka pośród was, nie będzie spożywał krwi.
9.POZNAŃSKADlatego powiedziałem do synów Izraela: Nikomu z was nie wolno spożywać krwi, nie wolno jej też spożywać cudzoziemcom osiadłym wśród was.
10.WARSZ.PRASKADlatego tak oto powiedziałem synom Izraela: Nikomu z was nie wolno spożywać krwi. Także cudzoziemcy mieszkający pośród was nie mogą spożywać krwi.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego powiedziałem synom Israela: Żadna osoba spośród was nie będzie spożywała krwi; ani przychodzień, który mieszka wśród was nie będzie spożywał krwi.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego powiedziałem do synów Izraela: Nikomu z was nie wolno spożywać krwi. Nie wolno jej spożywać także cudzoziemcom mieszkającym wśród was.