« 3Moj 17:12 3 Księga Mojżeszowa 17:13 3Moj 17:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Człowiek którykolwiek z synów Izraelowych i z przychodniów, którzy gośćmi są u was, jeźli łowem albo ptasznictwem uchwyci zwierza albo ptaka, które się jeść godzi: niechaj wyleje krew z niego, a okryje ją ziemią.
2.GDAŃSKA.1881I ktobykolwiek z synów Izraelskich, albo z przychodniów, którzy są gośćmi między wami, goniąc ułowił jakie zwierzę albo ptaka, co się godzi jeść, tedy krew z niego wypuści, i zasypie ją piaskiem.
3.GDAŃSKA.2017I ktokolwiek z synów Izraela lub z przybyszów, którzy goszczą wśród was, upoluje jakieś zwierzę lub ptaka, które wolno jeść, to wypuści jego krew i przykryje ją piaskiem.
4.CYLKOWJeżeliby téż kto z synów Israela, albo z przychodniów, którzy bawią w pośród nich, ułowił zwierzynę albo ptaka, którego jeść można: wytoczy wtedy krew jego i pokryje ją ziemią.
5.KRUSZYŃSKIKażdy człowiek z pośród synów Izraela i z cudzoziemców wśród nich przebywający, któryby na polowaniu złowił zwierzę, albo ptaka, którego się jada, wyleje jego krew i piaskiem przykryje,
6.MIESESKażdykolwiek z Synów Izraela, lub z przychodniów, którzy zamieszkali wśród nich, który upoluje zwierzynę, albo ptaka jadalnego, – niech rozleje jego krew i niech ją przykryje ziemią.
7.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli ktoś z Izraelitów albo z przybyszów, osiadłych wśród was, upoluje zwierzynę jadalną, zwierzę lub ptaka, wypuści jego krew i przykryje ją ziemią.
8.BRYTYJKAKażdy, kto z synów izraelskich i z obcych przybyszów mieszkających pośród nich, upoluje zwierzę albo ptaka, które wolno jeść, niech wypuści jego krew i przykryje ją ziemią.
9.POZNAŃSKAA jeśli kto z Izraelitów, lub cudzoziemców osiadłych wśród was, upoluje jakieś zwierzę lub ptaka jadalnego, pozwoli krwi spłynąć i przysypie ją ziemią.
10.WARSZ.PRASKAJeżeli któryś z synów Izraela albo jakiś cudzoziemiec mieszkający pośród nich upoluje coś nadającego się do zjedzenia, jakieś zwierzę lub ptaka, to niech z niego spuści krew i zakopie ją w ziemi,
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeśli ktoś z synów Israela, albo z przychodniów, którzy mieszkają pośród nich, złowił zwierzynę, albo ptaka, którego można jeść wtedy wytoczy jego krew i pokryje ją ziemią.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli natomiast ktoś z Izraelitów lub z cudzoziemców mieszkających wśród nich upoluje jakieś zwierzę lub ptaka, których mięso wolno jeść, to niech spuści jego krew i przykryje ją ziemią.