« 3Moj 17:7 3 Księga Mojżeszowa 17:8 3Moj 17:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ustawa wieczna będzie im, i potomkom ich. I do nich rzeczesz: Człowiek z domu Izraelowego i z przychodniów, którzy gośćmi są u was, który ofiaruje całopalenie albo ofiarę,
2.GDAŃSKA.1881Nadto im jeszcze powiedz: Jeźliby kto z domu Izraelskiego, albo z przychodniów między wami mieszkających chciał ofiarować ofiarę całopalenia, albo inszą ofiarę,
3.GDAŃSKA.2017Powiedz im jeszcze: Jeśli ktokolwiek z domu Izraela albo z przybyszów mieszkających wśród was będzie składał całopalenie lub inną ofiarę;
4.CYLKOWA powiesz téż im: jeżeliby kto z domu Israela albo z przychodniów, którzy bawią w pośród nich, przyniósł całopalenie albo ofiarę,
5.KRUSZYŃSKIPowiesz im nadto: Każdy człowiek z domu izraelskiego, albo z cudzoziemców wśród nich przebywający, który złoży całopalenie, albo krwawą ofiarę,
6.MIESESRzekniesz do nich też: „Każdykolwiek z Domu Izraela, lub z przychodniów, którzy przebywają wśród nich, – który przyniesie ofiarę całopalną, lub ofiarę zwykłą,
7.TYSIĄCL.WYD5Dalej powiesz im: Jeżeli ktoś z domu Izraela albo spośród przybyszów, osiadłych wśród was, będzie składał ofiarę całopalną albo inną ofiarę
8.BRYTYJKAPowiesz też do nich: Ktokolwiek z domu izraelskiego albo z obcych przybyszów, którzy mieszkają pośród nich, będzie składał ofiarę całopalną albo inną,
9.POZNAŃSKAPowiedz też do nich: Jeśli któryś z Izraelitów, albo z cudzoziemców osiadłych między wami, będzie składał całopalenie lub inną ofiarę krwawą,
10.WARSZ.PRASKAPowiesz im także: Jeżeli któryś z synów Izraela albo jakiś cudzoziemiec mieszkający pośród nich będzie składał całopalenie albo jakąś inną ofiarę
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Powiesz im także: Jeśli ktoś z domu Israela, albo z przychodniów, którzy pośród nich mieszkają, przyniósł całopalenie, albo inną ofiarę
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPowiedz im zatem: Jeśli ktokolwiek z domu Izraela lub spośród cudzoziemców, którzy mieszkają wśród nich, będzie składał ofiarę całopalną albo rzeźną,