« 3Moj 17:8 3 Księga Mojżeszowa 17:9 3Moj 17:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A do drzwi przybytku świadectwa nie przywiedzie jéj, aby była ofiarowana Panu, zginie z ludu swego.
2.GDAŃSKA.1881A do drzwi namiotu zgromadzenia nie przywiódłby jej, aby ją ofiarował Panu, wytracony będzie człowiek ten z ludu swego.
3.GDAŃSKA.2017A nie przyprowadzi jej przed wejście do Namiotu Zgromadzenia, aby ją złożyć PANU, to człowiek ten będzie wykluczony ze swego ludu.
4.CYLKOWA do wnijścia przybytku zboru nie przywiódłby jej, aby spełnić ją Wiekuistemu; wytraconym będzie człowiek ten z pośród ludu swojego.
5.KRUSZYŃSKInie sprowadzając jej do wejścia u namiotu zgromadzenia, aby ją złożyć Panu, będzie ten człowiek wykreślony z narodu swojego.
6.MIESESwszakże nie przyniesie jej do drzwi Namiotu Obecności, ażeby przyrządzić ją dla Wiekuistego, człowiek ten zostanie wytępiony z pośród ludu swego.
7.TYSIĄCL.WYD5i nie przyprowadzi jej przed wejście do Namiotu Spotkania, aby ofiarować ją Panu, będzie wyłączony spośród swego ludu!
8.BRYTYJKAA nie przyprowadzi jej do wejścia do Namiotu Zgromadzenia, aby ją ofiarować Panu, mąż ten będzie wytracony ze swego ludu.
9.POZNAŃSKAa nie przyniesie ich przed wejście do Namiotu Zjednoczenia, by złożyć je Jahwe, będzie wykluczony ze swego ludu.
10.WARSZ.PRASKAi nie dostarczy daru ofiarnego przed wejście do Namiotu Spotkania, aby złożyć ofiarę dla Jahwe, to człowiek ten będzie wyłączony ze swego ludu.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.a nie przyprowadził jej do wejścia do Przybytku Zboru, aby ją spełnić WIEKUISTEMU ten człowiek wytracony będzie spośród swojego ludu.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITa nie przyprowadzi jej przed wejście do namiotu spotkania, aby ją złożyć PANU, to człowiek ten zostanie usunięty spośród swojego ludu.