« Rzym 14:14 List do Rzymian 14:15 Rzym 14:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz jeśli dla jedła brat twój zasmucon bywa, już nie wedle miłości chodzisz, nie zatrać jedłem twoim onego, za którego Christus umarł.
2.WUJEK.1923Bo jeźli dla pokarmu brat twój bywa zasmucon, już nie wedle miłości postępujesz. Nie zatracaj pokarmem twoim tego, za którego Chrystus umarł.
3.RAKOW.NTLecz jeśli dla pokarmu brat twój bywa zasmucon, już więcej nie według miłości postępujesz. Pokarmem twoim onego nie zatracaj za którego Christus umarł.
4.GDAŃSKA.1881Lecz jeźli dla pokarmu brat twój bywa zasmucony, już nie postępujesz według miłości; nie zatracaj pokarmem twoim tego, za którego Chrystus umarł.
5.GDAŃSKA.2017Lecz jeśli z powodu pokarmu twój brat jest zasmucony, już nie postępujesz zgodnie z miłością. Nie zatracaj swoim pokarmem tego, za którego umarł Chrystus.
6.JACZEWSKIOtóż, jeżeli ty dajesz bratu zgorszenie, używając potrawy przezeń za nieczystą mianej; - to nie postępujesz wedle zasad miłości braterskiej. Dla potrawy nie prowadź do zguby tego, za kogo Chrystus umarł.
7.SYMONJeżeli tedy brat twój gorszy się tem, co ty jesz, już nie wedle miłości postępujesz. Nie zatracaj pokarmem twoim tego, za którego Chrystus umarł.
8.MARIAWICILecz jeśli dla pokarmu brat twój bywa zasmucony, to ty już nie według miłości postępujesz. Nie zatracaj twym pokarmem tego, za którego Chrystus umarł.
9.DĄBR.WUL.1973Jeśli bowiem brat twój gnębi się z powodu pokarmu, już nie postępujesz według zasad miłości. Nie zatracaj twoim pokarmem tego, za którego Chrystus umarł.
10.DĄBR.GR.1961Jeżeli bowiem brat twój gnębi się z powodu pokarmu, już nie postępujesz według zasad miłości. Nie zatracaj z przyczyny pokarmu tego, za którego Chrystus umarł.
11.TYSIĄCL.WYD5Gdy więc stanowiskiem w sprawie pokarmów zasmucasz swego brata, nie postępujesz zgodnie z miłością. Tym swoim [stanowiskiem] w sprawie pokarmów nie narażaj na zgubę tego, za którego umarł Chrystus.
12.BRYTYJKAJeżeli zaś z powodu pokarmu trapi się twój brat, to już nie postępujesz zgodnie z miłością; nie zatracaj przez swój pokarm tego, za którego Chrystus umarł.
13.POZNAŃSKAJeśli z powodu pokarmu urazisz twego brata, to już nie postąpisz zgodnie z miłością. Z powodu pokarmu nie narażaj na zgubę tego, za którego umarł Chrystus.
14.WARSZ.PRASKAJeżeli twoją postawą wobec pokarmów, które spożywasz, sprawiasz przykrość twemu bratu, to nie postępujesz zgodnie z miłością. Nie możesz przez to, co jesz, ściągać zagłady na tego, za którego umarł Chrystus.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo jeśli twój brat został zasmucony z powodu pokarmu, już nie zachowujesz się w zgodzie z miłością. Nie niszcz twoją potrawą tego, za którego umarł Chrystus.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli jednak z powodu pokarmu twój brat jest zasmucony, to nie postępujesz zgodnie z miłością. Z powodu pokarmu nie doprowadzaj do załamania kogoś, za kogo umarł Chrystus.
17.TOR.PRZ.A jeśli twój brat jest zasmucany z powodu pokarmu, już nie postępujesz zgodnie z miłością; nie rujnuj swoim pokarmem tego, za którego Chrystus umarł.