« Rzym 14:21 List do Rzymian 14:22 Rzym 14:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ty wiarę masz, u siebie samego miej przed Bogiem. Błogo (temu) kto nie osądza siebie samego wtem co uchwala.
2.WUJEK.1923Ty masz wiarę? miéjże u siebie samego przed Bogiem. Błogosławiony, który samego siebie nie sądzi w tem, co pochwala.
3.RAKOW.NTTy masz wiarę; u siebie samego miejże ją przed Bogiem. Szczęśliwy który nie sądzi samego siebie w tym czego doświadcza.
4.GDAŃSKA.1881Ty wiarę masz? miejże ją sam u siebie przed Bogiem. Błogosławiony, który samego siebie nie sądzi w tem, co ma za dobre.
5.GDAŃSKA.2017Masz wiarę? Miej ją sam u siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten, kto samego siebie nie potępia w tym, co uważa za dobre.
6.JACZEWSKITy masz przekonanie, że wszystko jest czystem: - miej to przekonanie dla siebie, wobec Boga. Szczęśliwy ten, kto samego siebie nie potępia;
7.SYMONMasz takie przekonanie? Zachowajże je dla siebie przed Bogiem. Szczęśliwy, kogo własne jego sumienie nie potępia w tem, co on uważa za dobre.
8.MARIAWICIMasz ty wiarę? Miejże ją sam w sobie przed Bogiem. Błogosławiony, kto samego siebie nie sądzi w tem, co za dobre ma.
9.DĄBR.WUL.1973Masz własne przekonanie? Zachowajże je dla siebie przed Bogiem. Błogosławiony, który w tym, co za dobre uznaje, siebie samego nie potępia.
10.DĄBR.GR.1961Własne przekonanie zachowaj dla siebie przed Bogiem. Błogosławiony, który w tym, co za dobre uznaje, siebie samego nie potępia.
11.TYSIĄCL.WYD5A swoje własne przekonanie zachowaj dla siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten, kto w postanowieniach siebie samego nie potępia.
12.BRYTYJKAPrzekonanie, jakie masz, zachowaj dla siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten, kto nie osądza samego siebie za to, co uważa za dobre.
13.POZNAŃSKAWolność, jaką ci daje wiara, zachowaj dla siebie wobec Boga. Szczęśliwy ten, kto nie ma wątpliwości w swoich postanowieniach.
14.WARSZ.PRASKATwoje własne przekonanie w tej sprawie zachowaj dla siebie samego [do obrachunków] przed Bogiem. Szczęśliwy człowiek, któremu nic nie wyrzuca sumienie, gdy bada siebie samego [w tym względzie].
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ty masz wiarę miej ją wobec Boga dla samego siebie. Bogaty ten, kto nie sądzi samego siebie w czym wybiera.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTo, co jest treścią twej wiary, zachowaj przed Bogiem dla siebie. Szczęśliwy, kto siebie nie potępia za to, co uznaje za słuszne.
17.TOR.PRZ.Ty masz wiarę? Miej ją dla samego siebie przed Bogiem. Błogosławiony, kto nie sądzi siebie w tym, czego próbuje.